Αναγνώστες

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝ

Σε 274 εκλογικά τμήματα επί συνόλου 348 τμημάτων(ποσοστό 78,74%)
Εγγεγραμμένοι 14952, ψήφισαν 11351.
Έλαβαν: Ν. Χουντής 5494 ήφους(49,06%),
Δ. Παπαδημούλης 4813 ψήφους (42,98%).
Ο Δ. Παπαδημούλης για την δεύτερη θέση έλαβε το 55.99% των ψήφων(άθροισμα 1ης+2ης θέσης)
Ο Π. Τρυγάζης για την Τρίτη θέση έλαβε το 33,26% των ψήφων ( άθροισμα 1ης+2ης+3ης θέσης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: