Αναγνώστες

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Κεντρική του προεκλογική συγκέντρωση στην Πλατεία Βουνακίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Χίου διοργανώνει, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στις 7.30 μ.μ, την Κεντρική του προεκλογική συγκέντρωση στην Πλατεία Βουνακίου.
Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, σ. Αλκης Ρήγος.
Θα χαιρετίσουν οι υποψήφιοι βουλευτές Χίου του ΣΥΡΙΖΑ:
Μαρίκα Ιωάννου - Φραγκάκη
Παντελής Καβύρης
Τούλα Τσαρτσάλη - Καλογερά

ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Μήνυση για τις διαφημίσεις των κολεγίων κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Πατρών


Ακολουθεί το κείμενο της μήνυσης:

Του Πανεπιστημίου Πατρών, ν.π.δ.δ. με έδρα την Πάτρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη αυτού Καθηγητή Σταύρο Κουμπιά

Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα,

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών εκφράζοντας την αγωνία των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας για την προάσπιση και διαφύλαξη της ερευνητικής, εκπαιδευτικής αλλά και διοικητικής λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου, όπως κατοχυρώνεται από το άρθρο 16παρ. 5 του Συντάγματος, επιθυμούν να καταγγείλουν την συστηματική παραπλανητική προσπάθεια από μέρους ιδιωτών να εμφανίσουν στην ελληνική κοινωνία τα ιδρυθέντα από μέρους τους «κολλέγια» ως δήθεν νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Γινόμαστε θεατές μιας έντονης διαφημιστικής δραστηριότητας με σωρεία παραπλανητικών καταχωρήσεων στον ημερήσιο και όχι μόνο τύπο πανελλαδικής εμβέλειας, με προφανή στόχο τους αποφοίτους λυκείου. Σ’ αυτούς και τις οικογένειες τους εμφανίζεται παραπλανητικά και αντισυνταγματικά ότι τα ιδρυθέντα από ιδιώτες φυσικά και νομικά πρόσωπα «κολλέγια» και μη κατέχοντα ακόμη την υπό του ν. 3696/2008 προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας ότι δήθεν νομίμως λειτουργούν ως «αναγνωρισμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια» ενόψει της έναρξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με μηνύματα όπως «…το Πανεπιστήμιο σου, το Μέλλον σου», «…ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 προπτυχιακά προγράμματα …. μεταπτυχιακά προγράμματα» κ.λ.π.. Θεωρούμε ότι ακόμα και η χρήση του όρου «κολλέγια», πέραν αυτού του «πανεπιστημίου», είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές άδειες λειτουργίας. Στόχος όλων αυτών των διαφημίσεων με αναφορές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών και των απονεμομένων πτυχίων είναι η παραπλάνηση των νέων που δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στα ελληνικά πανεπιστήμια, παρέχοντας προς ίδιο όφελος εκ προθέσεως τη ψευδή διαβεβαίωση ότι προσφέρουν δήθεν πανεπιστημιακή τυπική εκπαίδευση και εγγυώνται τίτλους εφάμιλλης ακαδημαϊκής αξίας και πανεπιστημιακές σπουδές. Επιμελώς αποσιωπάται το ισχύον νομικό καθεστώς ότι πρόκειται για αδιαβάθμητα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τα οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν διαθέτουν ακόμη την από του νόμου προβλεπόμενη αντίστοιχη άδεια λειτουργίας. Μάλιστα, ρητώς στο Άρθρο 17 του ισχύοντος για τα κολλέγια νόμου προβλέπεται ότι «οποιαδήποτε άλλη προσθήκη, αφαίρεση ή αλλοίωση στον καθιερούμενο τίτλο απαγορεύεται. Απαγορεύεται στα Κολλέγια να χαρακτηρίζονται Πανεπιστήμιο, Σχολή, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη προσωνυμία η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες».

Ενόψει των παραπάνω και για τη διαφύλαξη της νομιμότητας και την προστασία του κύρους του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου αλλά και την προστασία των νέων και των οικογενειών τους, παρακαλούμε να διερευνήσετε τη νομιμότητα όλων αυτών διαφημιστικών καταχωρήσεων ασκώντας τα νόμιμα κατά των υπευθύνων.

Προσάγουμε και επικαλούμεθα:
1. Φωτοαντίγραφα των δημοσιευμάτων
2. Ακριβές αντίγραφο του από 14-9-2009 Πρακτικού του Πρυτανικού Συμβουλίου Πατρών το οποίο εμπεριέχει, την απόφαση για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.

Μάρτυρες προτείνουμε τους:
1.Χρήστο Κίττα, Καθηγητή και Πρύτανη Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2.Βασίλειο Αναστασόπουλο, Καθηγητή
και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
3.Δημήτριο Δουγένη, Καθηγητή και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
4.Κων/νο Ραβάνη, Καθηγητή και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
5.Αντώνιο Μανιτάκη, Καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
6.Νικόλαο Σταυρακάκη, Καθηγητή του ΕΜΠ και Πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ
7.Αβραάμ Ζεληλίδη, Καθηγητή και Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
8.Νικόλαο Σπύρου, Καθηγητή και Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών
9.Γεώργιο Νικηφορίδη, Καθηγητή και Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών
10.Χρήστο Τερέζη, Καθηγητή και Κοσμήτορα Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Σταύρος Κουμπιάς

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Η κυριαρχία της αγοράς και στον έλεγχο των τραπεζώνΤης ΜΑΡ. ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΥΠΟΨ. ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
Συμμετέχει στην Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για την Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική της Ευρώπης.


Από το 1985 και μετά η ολοκλήρωση του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση προχώρησε με ταχύ ρυθμό.
Μεγάλα τμήματά του να έχουν ήδη ενοποιηθεί σημαντικά, ενώ για τα υπόλοιπα, όπως είναι η τραπεζική λιανική αγορά, καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες. Αντίθετα, η ρύθμιση και εποπτεία του εν λόγω τομέα παραμένει μέχρι σήμερα κυρίως εθνική υπόθεση, δημιουργώντας έτσι μια ασυμμετρία.
Το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία δύο νέων οργάνων, στα οποία ανατίθεται η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ε.Ε.: του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων (ΕΣΣΚ) και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ).
Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων συγκροτείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και αποτελείται από τους κεντρικούς τραπεζίτες των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε., εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΕΣΧΕ, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι οι εποπτικές και οι οικονομικές αρχές των χωρών-μελών συμμετέχουν με την ιδιότητα του παρατηρητή, δηλαδή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το ΕΣΣΚ δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα.
Οι αρμοδιότητες του ΕΣΣΚ περιλαμβάνουν τα εξής: διαχείριση πληροφοριών για τις εξελίξεις στην οικονομία και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, εντοπισμός και ανάλυση δυνητικών απειλών κατά της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, έκδοση προειδοποιήσεων και υποβολή συστάσεων για ανάληψη μέτρων, συντονισμός με διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Για την άσκηση πίεσης σε περίπτωση μη εφαρμογής των συστάσεών του, το ΕΣΣΚ δύναται να παραπέμψει το θέμα στο Συμβούλιο της Ε.Ε., καθώς και να δημοσιοποιήσει τις προειδοποιήσεις του. Τέλος, υποχρεούται στην υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αντίθετα με το ΕΣΣΚ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας αφορά στην αναβάθμιση τριών υφιστάμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτροπών -σχετικά με τον τομέα των τραπεζών, των επενδυτικών εταιρειών και των ασφαλιστικών οργανισμών, αντίστοιχα- οι οποίες συστάθηκαν το 2005 και το 2006, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για την Ολοκλήρωση των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών», προκειμένου να παράσχουν τεχνική στήριξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις επιτροπές συνθέτουν εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών των χωρών-μελών της Ε.Ε.
Οι εν λόγω επιτροπές αποκτούν τώρα νομική προσωπικότητα και ίδιους πόρους, μετονομάζονται «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» (ΕΕΑ) και θα λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις στη βάση της αρχής της πλειοψηφίας, εγκαταλείποντας τη μέχρι σήμερα προϋπόθεση ομοφωνίας. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της συνοχής της εποπτείας των χωρών-μελών, την ενίσχυση της επιτήρησης των διασυνοριακών ομίλων, την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και την εκπόνηση ενιαίου ευρωπαϊκού «εγχειριδίου κανόνων».
Σημειώνεται ότι μέτρα τα οποία ενδέχεται να έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο παραμένουν εθνικού χαρακτήρα. Τέλος, οι ΕΕΑ, όπως και το ΕΣΣΚ, υποχρεούται στην υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συνολικά, θεωρούμε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί πρόπλασμα ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η εμβέλειά του όμως περιορίζεται από ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά του, τα οποία απορρέουν από τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη της υπεροχής, αν όχι της κυριαρχίας, της αγοράς. Αυτά είναι:
* «Ανεξαρτησία» από την πολιτική εξουσία. Τόσο η ΕΚΤ όσο και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της Ε.Ε. λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να λογοδοτούν στις πολιτικές αρχές των εν λόγω χωρών. Κεντρικός γνώμονας των αποφάσεων αυτών είναι η διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλό επίπεδο (2% ή λιγότερο). Η μονοσήμαντη αυτή προσήλωση οδήγησε, π.χ., την ΕΚΤ να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο τον Ιούλιο 2007, παραμονές της χρηματοπιστωτικής κρίσης! Η συγκρότηση του ΕΣΣΚ αναβαθμίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οσο όμως η εντολή της ΕΚΤ παραμένει στενά προσδιορισμένη και η ίδια μακριά από κάθε έννοια δημοκρατικού ελέγχου, η αναβάθμιση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένης εμβέλειας και άρα αποτελεσματικότητας.
* Απουσία των πολιτών από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι τρεις τομεακές επιτροπές, οι οποίες σήμερα συνθέτουν τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, είχαν κατά τη σύστασή τους ως μέλη εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, δεν συμμετείχαν εκπρόσωποι άλλων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές. Εάν αυτό ισχύσει και για τις νέες ΕΕΑ, τότε εμφανίζεται μια σοβαρή ασυμμετρία εκπροσώπησης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως ανέδειξε η τρέχουσα κρίση, το φαινόμενο της επίδρασης του ιδιωτικού τομέα στους εποπτικούς μηχανισμούς μέσω της άσκησης πίεσης (lobbying) και του άμεσου επηρεασμού των εποπτών (regulatory capture) είναι σύνηθες.
* Συνοχή και εμπιστοσύνη μεταξύ των εποπτικών αρχών των χωρών-μελών της Ε.Ε. Η έκθεση Delarosiere, η οποία εξέτασε το πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ε.Ε., επισήμανε ότι ένα από τα προβλήματα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπροσώπων των εποπτικών αρχών των κρατών-μελών. Δεδομένου ότι ο τομέας αυτός έχει παραμεληθεί πλήρως μέχρι σήμερα, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Εκφράζονται όμως σοβαρές επιφυλάξεις εάν και κατά πόσο η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία θα θεραπεύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.
* Κατακερματισμός πολιτικής και εποπτικών εξουσιών. Η οικονομική πολιτική της Ε.Ε. χαρακτηρίζεται από τη διχοτόμηση μεταξύ της νομισματικής πολιτικής (ασκείται αποκλειστικά από την ΕΚΤ) και τη δημοσιονομική πολιτική (ασκείται από τα κράτη-μέλη στο ασφυκτικό πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας). Η σύσταση του ΕΣΣΚ δεν θεραπεύει τη διχοτόμηση αυτή, αφού ο ρόλος της ΕΚΤ δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά. Επιπλέον, δημιουργείται ένα πλέγμα επιτροπών, ο συντονισμός των οποίων απαιτεί τη δημιουργία και άλλων επιτροπών, ομάδων εργασίας κ.λπ.! Πρόκειται δηλαδή για ένα οικοδόμημα, που από τη σύστασή του εμφανίζει δυσχέρειες αποτελεσματικής λειτουργίας!
Συνολικά, θεωρούμε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημαίνει την απαρχή αντιμετώπισης ενός σοβαρότατου προβλήματος του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ε.Ε. Το γεγονός δηλαδή ότι επιδιώχθηκε η ολοκλήρωσή του, χωρίς την ταυτόχρονη λήψη μέτρων για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την οποία η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς θέτει αναπόφευκτα σε κίνδυνο. Στο βαθμό όμως που οι ηγεσίες της Ε.Ε. παραμένουν σταθερές σε αρχές που η τρέχουσα κρίση απαξίωσε στην κοινωνική συνείδηση, οι προοπτικές επιτυχίας του εγχειρήματος εμφανίζονται περιορισμένες.

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2009

Οι συνεργασίες δεν είναι αυτοσκοπός


ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Φώτης Κουβέλης, Συνέντευξη στη ΝτόραΝταϊλιάνα, Ελευθεροτυπία, 17/09/2009

Εντός ή εκτός Κοινοβουλίου, ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να αποσαφηνίσει τη λειτουργία του συμμαχικού σχήματος και του περιεχομένου της πολιτικής του, πιστεύει ο Φ. Κουβέλης.Ο υποψήφιος στη Β’ Αθήνας θεωρεί επίσης ότι για να μετακινούν οι συγκλίσεις την πολιτική ζωή από τη συντηρητική στην προοδευτική κατεύθυνση, χρειάζονται προϋποθέσεις προγραμματικού χαρακτήρα και αυτές σήμερα απουσιάζουν.Πέρασαν από 40 κύματα ο ΣΥΝ και ο ΣΥΡΙΖΑ ώσπου να βγουν στα ρηχά. Θα περάσουν και το φράγμα του 3% ώστε να μπουν στη Βουλή;«Η κοινοβουλευτική παρουσία της σύγχρονης Αριστεράς είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας, την απόκρουση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, τη διεκδίκηση διεξόδου από την ασφυκτική κατάσταση του τόπου. Οι πολίτες αναζητούν αλλαγή πολιτικής και όχι δικομματική αλλαγή. Με αυτή την επιδίωξη των πολιτών θα είμαστε παρόντες στη Βουλή. Με σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης μαζί τους, για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τους αγώνες μας».Μη εξασφάλιση συμμετοχής στο Κοινοβούλιο εγκυμονεί κίνδυνο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και διάσπασης του ΣΥΝ;«Ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αναγκαία η αποσαφήνιση της λειτουργίας του συμμαχικού σχήματος και του περιεχομένου της πολιτικής του. Θέλουμε να διαφυλάξουμε την ενότητα του κόμματος, με επιμονή για τον ανανεωτικό του χαρακτήρα και την εναλλακτική προγραμματική πρόταση για τη συγκρότηση μιας νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας».Εντεκα αρχηγοί δεν είναι πολλοί για έναν πολιτικό σχηματισμό και δη του μεγέθους του ΣΥΡΙΖΑ;«Η απόφαση, με την οποία διαφώνησα, δεν καθορίζει συλλογική ηγεσία, αλλά συλλογική εκπροσώπηση. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, έγιναν όμως ρυθμίσεις που καθιστούν αποτελεσματικότερη την παρουσία του στον προεκλογικό αγώνα».Γιατί όχι σε κυβερνητική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ;«Η Αριστερά οφείλει να είναι παρούσα στις εξελίξεις, όχι για να εκχωρήσει την αυτονομία της και να προσχωρήσει σ’ έναν αδιάφορο για την κοινωνία κυβερνητισμό, αλλά για να επηρεάζει αποφασιστικά, με το περιεχόμενο των προγραμματικών της θέσεων και διεκδικήσεων, την ασκούμενη πολιτική και το περιεχόμενο της διακυβέρνησης της χώρας».Σε ποια περίπτωση θα καθίστατο αναγκαία η κυβερνητική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ;«Οι συνεργασίες δεν είναι αυτοσκοπός. Οι συγκλίσεις, για να μετακινούν την πολιτική ζωή από τη συντηρητική θέση που βρίσκεται προς ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση, χρειάζονται προϋποθέσεις προγραμματικού χαρακτήρα. Αυτές οι προϋποθέσεις απουσιάζουν σήμερα».Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο λάθος του Κ. Καραμανλή;«Την πολιτική του».Θεωρείτε πιθανή την κυβερνητική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. στο πρότυπο σοσιαλδημοκρατών-χριστιανοδημοκρατών Γερμανίας;«Κρατώ, προς το παρόν, τη δημόσια διατυπωμένη άρνησή τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν αποκλείω όμως να υπάρχουν πιέσεις ποικιλώνυμων κέντρων για μια τέτοια συνεργασία. Εκτιμώ πάντως ότι δύσκολα θα θελήσουν να καταργήσουν τις μεταξύ τους διαχωριστικές γραμμές».Εχει τις προϋποθέσεις να βγάλει τη χώρα από την οικονομική και θεσμική κρίση μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ;«Οι διακηρύξεις και τα προγράμματα κρίνονται και δοκιμάζονται στην υλοποίησή τους. Εκεί όπου αναδεικνύεται η ανάγκη ρήξεων και συγκρούσεων. Η οικονομία και η κοινωνία δεν είναι ουδέτερα μεγέθη. Υπάρχουν με αντιθέσεις και αντιπαλότητες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σφοδρές, με παρούσα την οικονομική κρίση και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να επιμένουν στην πολιτική που τα εξυπηρετεί».

Εφιάλτες , του Βασίλη Μουλόπουλου, ΒΗΜΑ 10/6/09


Αν κάποιος κάτσει και μετρήσει τις αναλύσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων που γράφτηκαν για το «μήνυμα των ευρωεκλογών», θα διαπιστώσει ότι η πλειονότητά τους ασχολείται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκπρόσωποι όλου του πολιτικού φάσματος και διαμορφωτές της κοινής γνώμης αφιερώνουν τον χρόνο τους και τη φαιά ουσία τους σε ποσοστά δυσανάλογα με τη δύναμή του. Λες και την περασμένη Κυριακή δεν είχαμε ευρωεκλογές αλλά δημοψήφισμα για τον Τσίπρα.Και μια και μιλάμε για μηνύματα, ένα που εγώ λαμβάνω, όχι από την κάλπη, αλλά από τους καρδινάλιους των μέντια και τους μανδαρίνους των κομμάτων, είναι το αίσθημα ανακούφισης.Την ίδια ανακούφιση που εκφράζει και η Ανν Απλμπάουμ στη χθεσινή «Washington Ρost», διαπιστώνοντας ότι «η σύγκρουση της Ευρώπης με τη Δεξιά και την αγορά δεν υπήρξε».Τα κακά παιδιά χάσανε, η αμφισβήτηση στο οικονομικο-πολιτικό κατεστημένο ηττήθηκε, το φάντασμα εξορκίστηκε. Ναι, ο μεγάλος χαμένος των ευρωεκλογών είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οχι γιατί πήρε 4,7%, δηλαδή 0,4% λιγότερο από τις εκλογές του 2007, αλλά γιατί η εκλογική του καθήλωση επιτρέπει στο σύστημα να κοιμάται χωρίς εφιάλτες.Ή μάλλον να απελευθερώσει τους δικούς του ακροδεξιούς και νεοφιλελεύθερους εφιάλτες και να τους βγάλει στο σεργιάνι της πολιτικής και της κοινωνίας.Αλλά για να αγωνιούν τόσο πολλοί για το παρόν και το μέλλον ενός κόμματος του 4,7% κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Για να ενδιαφέρονται τόσο πολλοί να το αγοράσουν, να το κατεδαφίσουν, να το υπενοικιάσουν ή να αναλάβουν το μάνατζμεντ με κάνει να υποψιάζομαι ότι κάτι εξακολουθούν να φοβούνται. Και αυτό πράγματι είναι ένα μήνυμα αισιόδοξο για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό παιχνίδι τώρα αρχίζει. Η ύφεση και οι κοινωνικές συγκρούσεις ανακατεύουν συνεχώς την τράπουλα στο τραπέζι της πολιτικής. Το παιχνίδι θα είναι βρώμικο.Τα χτυπήματα στον ΣΥΡΙΖΑ θα πολλαπλασιαστούν, οι απόπειρες εξαγοράς του και ενσωμάτωσής του θα ενταθούν, οι προσπάθειες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης της ηγεσίας του θα πληθύνουν. Γι΄ αυτό χρειάζεται ευφυΐα και ψυχραιμία.Στην πολιτική υπάρχουν κερδισμένες και χαμένες μάχες. Αλλά τον πόλεμο τον χάνεις όταν δεν διδάσκεσαι από τις ήττες σου. Ή όταν αφήνεις τους Εφιάλτες να ανοίξουν μονοπάτι στους Πέρσες για να σε χτυπήσουν πισώπλατα.Ο Β. Μουλόπουλος νέος πρόεδρος στην ΠΟΕΣΥ
Wed, Jun 18, 2008
Συνδικαλιστικά

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ) και νέος πρόεδρος εξελέγη ο Βασίλης Μουλόπουλος της Συσπείρωσης – Δούρειος Τύπος που εργάζεται στο ΒΗΜΑ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν:
Πρόεδρος Βασίλης Μουλόπουλος (7 υπέρ – 3 κατά – 1 λευκό)Α’ Αντιπρόεδρος Κλέαρχος Τσαουσίδης (7 υπέρ – 4 κατά)Β’ Αντιπρόεδρος Άγγελος Ασβεστάς (5 υπέρ – 1 κατά – 5 λευκά)Γενικός Γραμματέας Σταμάτης Νικολόπουλος (7 υπέρ – 4 κατά)Οργανωτικός Γραμματέας Αθηνά Moss-Σύψα (7 υπέρ – 4 κατά)Ταμίας Γιάννης Πλαχούρης (8 υπέρ – 2 κατά – 1 λευκό)Έφορος Λουκάς Μαστής (10 υπέρ – 1 κατά)Μέλη: Βασίλης Βασιλόπουλος, Γιάννης Ζαγγανάς, Νατάσα Μποζίνη, Γιώργος ΣτεφανήςΤο νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα νέα συνεδρίαση την Τρίτη 24/6, για προγραμματισμό δράσης, απέναντι στα προβλήματα του κλάδου και συγκρότηση επιτροπής για την αλλαγή του Καταστατικού σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του 5ου Τακτικού Πανελλαδικού Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ.
* για όσους δεν τον αναγνωρίζουν στη φωτογραφία, ας κάνουν ένα κλικ εδώ.

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Τα κροκοδείλια δάκρυα του Νομάρχη.

Με έγγραφο που απέστειλε και κοινοποίησε στα ΜΜΕ ο Νομάρχης Χίου , εγκαλεί τον ΟΑΕΔ για ασυνέπεια στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του οργανισμού έναντι των εργαζομένων στα προγράμματα STAGE που υλοποιεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.
Αρκετά αποκαλυπτικός μάλιστα στην επιστολή του προς την Διοίκηση του ΟΑΕΔ ο Νομάρχης δεν παραλείπει να εκφράσει την πλήρη αποδοχή του στα προγράμματα ανασφάλιστης εργασίας που ο ίδιος κατά κόρον εφαρμόζει και τα οποία δημιουργούν συνθήκες επισφάλειας για δεκάδες νέους ανθρώπους εργαζόμενους στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου.
Ασχημονεί και προκαλεί με τη στάση του ο Νομάρχης. Τη λαϊκή ρήση να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι μας θύμισε. Σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ οι κυβερνήσεις του οποίου νομοθέτησαν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης ο Νομάρχης αποδεικνύεται ο καλύτερος μαθητής των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που ανέλαβαν να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τα αντεργατικά αυτά εκτρώματα.
Με έναν οργανισμό με δεκάδες κενές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, σε ένα Νομό που η ανεργία βρίσκεται σε δυσθεώρητα ύψη, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου κατακλύζεται από εργαζόμενους με κάθε μορφή ελαστικής απασχόλησης.
Ανασφάλιστοι, εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι συμβάσεων μίσθωσης έργου, εργαζόμενοι χωρίς όνειρα και ελπίδα για το αύριο. Εργαζόμενοι επισφαλούς εργασίας σε καθεστώς εργασιακού μεσαίωνα και ιδιότυπης ομηρίας στη Νομαρχία της Χίου.
Εργαζόμενοι που το μόνο που θέλουν είναι μόνιμη και σταθερή δουλειά και όχι τα κροκοδείλια δάκρυα του Νομάρχη…

Επικεφαλής του Νομαρχιακού Συνδυασμού Χίου «Ενωτική Αριστερή Κίνηση». (Ε.Α.Κ)

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Η εξαφάνιση του Αλέκου Αλαβάνου

Του Στέλιου Κούλογλου
Πρόκειται για την πιο ηχηρή απουσία από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοινώθηκαν χθες. Η απόφαση του Αλ. Αλαβάνου είναι η τελευταία μιας σειράς αντιφατικών ενεργειών που ξεκίνησαν από την παράδοση της προεδρίας στον Αλέξη Τσίπρα, παρά τις επιφυλάξεις του τελευταίου.
Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το βράδυ, λίγο μετά το πρωθυπουργικό διάγγελμα για τις πρόωρες εκλογές, ο Αλέκος Αλαβάνος δήλωσε στον διευθυντή της «Αυγής», Ν. Φίλη, ότι δεν θα ήταν υποψήφιος. Μέχρι τότε δεν είχε τεθεί θέμα μη συμμετοχής του προέδρου της απερχόμενης Κοινοβουλευτικής Ομάδας στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και για αυτό η πληροφορία είχε ιδιαίτερη σημασία. Πρόσθεσε ότι η εφημερίδα ήταν ελεύθερη να δημοσιεύσει την «τελική του απόφαση».

Τα πράγματα άλλαξαν δυο μέρες αργότερα, στη συνεδρίαση της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνιστώσες απέρριψαν την πρόταση του Συνασπισμού να ηγηθεί της εκστρατείας ο Αλέξης Τσίπρας με τον Αλαβάνο σε ένα “διακριτό ρόλο” και ορισμένοι αντιπρότειναν ο τελευταίος να παραμείνει επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και το όλο θέμα να επαναξεταστεί στο εξάμηνο μετά τις εκλογές. Ο Αλ. Αλαβάνος συμφώνησε με την πρόταση και αργότερα εξήγησε ότι άλλαξε θέση επειδή του το ζήτησαν “οι σύντροφοι από τις συνιστώσες” στη συνεδρίαση.

Δεν ήταν η πρώτη φορά. Οταν σχεδόν δύο χρόνια πριν ο Αλ. Αλαβάνος πρότεινε στον Αλ. Τσίπρα την προεδρία του κόμματος, ο τελευταίος εξέφρασε επιφυλάξεις, επειδή δεν αισθανόταν απολύτως έτοιμος να αναλάβει την προεδρία ενός “δύσκολου οργανισμού” όπως είναι ο Συνασπισμός. Ο Τσίπρας αντιπρότεινε στον Αλαβάνο να παραμείνει πρόεδρος για ένα χρονο ακόμη και η αλλαγή σκυτάλης να γινόταν όχι το 2008 αλλά λίγο καιρό πριν από τις Ευρωεκλογές του 2009, οπότε θα είχε και μεγαλύτερο εκλογικό αντίκτυπο.

Ο Αλ. Αλαβάνος είπε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και θα έφευγε σε κάθε περίπτωση. “Αν δεν το πάρεις (το κόμμα) εσύ, θα το πάρει ο Χουντής” του είπε σε μια συνομολία. “Ηταν ένας γλυκός πολιτικός εκβιασμός” λέει ένας γνώστης των εξελίξεων στην πλατεία Κουμουνδούρου. Τελικώς ο Τσίπρας ανέλαβε την προεδρία το 2008. Τα προβλήματα υγείας ποτέ δεν διευκρινίστηκαν και ο Αλαβάνος παρέμεινε επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Η συνύπαρξη συνεχίστηκε χωρίς προβλήματα τους επόμενους μήνες. Οι δύο άνδρες συναντιόνταν συχνά για να συζητήσουν τα προβλήματα του κόμματος ή την πολιτική κατάσταση, χωρίς να υπάρξουν ποτέ άξιες λόγου διαφωνίες. Ολα άλλαξαν στις 10 Μαΐου του 2009, το βράδυ που ο Τσίπρας παρουσίαζε το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος σε ανοιχτή συγκέντρωση στον Πειραιά. Ο Αλαβάνος του τηλεφώνησε και του ζήτησε να συναντηθούν στο γραφείο του. Στη συνάντηση ζήτησε να ηγηθεί ο ίδιος της προεκλογικής εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές.

Μετά την πρώτη έκπληξη, ο Τσίπρας είπε ότι ήταν ένα θέμα που δεν μπορούσαν να αποφασίσουν οι δύο τους και πρότεινε να αποφασιστεί από κάποιο κομματικό όργανο, του ΣΥΝασπισμού ή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλαβάνος επέμεινε στο αίτημά του και στο τέλος δήλωσε ότι, από τη στιγμή που δεν γίνεται δεκτό, δεν θα πάρει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία. Τις επόμενες ημέρες ρωτήθηκε αν θα έπαιρνε μέρος στο debate των πολιτικών αρχηγών και απάντησε αρνητικά.

Πράγματι, τις επόμενες μέρες ο Αλαβάνος δεν πήρε μέρος στην εκστρατεία. Ελάχιστοι προβληματίστηκαν από την απουσία του, οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι πρόκειται για ένα ακόμη στάδιο του... ειρηνικού πέρασματος της εξουσίας από τον ένα στον άλλο. Η ρήξη σημειώθηκε 10 μέρες αργότερα, όταν οι συνεργάτες του Αλ. Τσίπρα διαπραγματεύονταν για λογαριασμό του προέδρου τους το debate των πολιτικών αρχηγών με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Το γραφείο του Αλ. Αλαβάνου διαμήνυσε στη διακομματική επιτροπή ότι ήταν ο ίδιος που θα συμμετείχε στην αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών. Ηταν μια σαφής κίνηση υποβάθμισης του Τσίπρα στα μάτια των τρίτων και από τότε οι δύο πρόεδροι σταμάτησαν να μιλούν ο ένας στον άλλο.

Η μετεκλογική συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο Αλ. Αλαβάνος δήλωσε εμμέσως ότι είχε μετανιώσει για την επιλογή Τσίπρα και στις 17 Ιουνίου παραιτήθηκε από την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας καθώς και από βουλευτής, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει απόφαση: “Δεν θέλω να είμαι με τον ΣΥΝ εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να είμαι με τάσεις εναντίον άλλων τάσεων”. Λίγες μέρες αργότερα ανακάλεσε την απόφαση του.

Το καλοκαίρι κύλησε ήρεμα αλλά οι πρόωρες εκλογές αναζωπύρωσαν τη διαμάχη. Ο Αλ... Αλαβάνος ζήτησε να υποβάλει ο ίδιος το εκλογικό ψηφοδέλτιο του κόμματος στον Άρειο Πάγο, πράγμα που σύμφωνα με το Σύνταγμα θα του εξασφάλιζε την προεδρία και της επόμενης Κοιν. Ομάδας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε συμβιβαστική πρόταση. Η διαμάχη δεν άργησε να πάρει διαστάσεις αντιπαράθεσης ΣΥΝασπισμού- ΣΥΡΙΖΑ, με τις συνιστώσες του τελευταίου να προτείνουν από Αλαβάνο μέχρι συλλογική ηγεσία, χωρίς όμως τον Αλ. Τσίπρα.

“Ηταν ακριβώς αυτό που ήθελε ο Αλέκος”, λέει ένα έμπειρο στέλεχος του χώρου. Γι αυτό πρότεινε κάποια στιγμή ακόμη και την Νάντια Βαλαβάνη. Οποιοσδήποτε εκτός του Τσίπρα... Ο Αλέκος είναι ενας χαρισματικός άνθρωπος, αλλά στη συμπεριφορά τέτοιων ανθρώπων η ψυχολογία παίζει πολλές φορές μεγαλύτερο ρόλο απ' ό,τι η πολιτική. Για κάποιο λόγο τα έχει βάλει με τον Τσίπρα, παρότι ο τελευταίος κρατάει διαλλακτική στάση. Μονο με ψυχολογικούς όρους μπορεί να εξηγηθουν οι συνεχείς αλλαγές θέσεων και η συμπεριφορά του όλο το προηγούμενο διάστημα ”.

Οταν τελικά- σε έναν αποδυναμωμένο από μια διαμάχη χωρίς πολιτικό διακύβευμα- ΣΥΡΙΖΑ αποφασίστηκε ένα ειδος συλλογικής ηγεσίας αλλά με συμμετοχή Τσίπρα, ο Αλαβάνος επέλεξε να απέχει τελείως από τα ψηφοδέλτια και την εκλογική μάχη. Ενας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον ρώτησε τις προηγούμενες μέρες γιατί δεν δέχεται να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο ή έστω σε κάποια τιμητική θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας που θα βοηθούσε τη μάχη του κόμματος να μπει στην Βουλή. “Του είπα ότι έχει και ο ίδιος ευθύνη για τη διαμάχη που έκανε τόσο μεγάλη ζημιά στο κόμμα και τώρα πρέπει να βοηθήσει, λέει ο βουλευτής. Μου απάντησε ότι αυτές οι εκλογές είναι των μηχανισμών… Του αντέτεινα ότι ο ίδιος από τους μηχανισμούς έβγαινε βουλευτής τόσα χρόνια αλλά επέμεινε”.

Το εκλογικό αποτέλεσμα των “μηχανισμών” θα κρινει και το πολιτικό μέλλον του Αλ. Αλαβάνου. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να μπει στην Βουλή, δεν αποκλείεται να αναλάβει δράση εν ονόματι των μαζών της αριστεράς. Σε διαφορετική περίπτωση, το στοίχημα θα έχει κερδίσει ο νεαρός αντίπαλος του, που ο ίδιος πίεσε να αναλάβει την προεδρία αλλά αργότερα άλλαξε γνώμη.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ανακλήθηκαν οι απολύσεις των δυο δημοσιογράφων της εφημερίδας "Ελευθεροτυπίας''
Ανακλήθηκαν οι απολύσεις των δυο δημοσιογράφων της εφημερίδας "Ελευθεροτυπίας'', Στάθη και Γρηγόρη Ρουμπάνη. Την απόλυσή τους είχε αποφασίσει η ιδιοκτήτρια της εφημερίδας, Μάνια Τεγοπούλου λόγω της υποψηφιότητας τους με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Για να ανανακληθούν οι απολύσεις και να αποσοβηθεί μια νέα κρίση στην εφημερίδα έγιναν διαβουλεύσεις που διακόπηκαν αργά χθες το βράδυ. Όπως δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό o πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Γρηγόρης Ρουμπάνης, "στις 01:15 το βράδυ της Τρίτης του τηλεφώνησε η Μάνια Τεγοπούλου και του ανακοίνωσε πως αν κατέβει με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ θα απολυθεί από την εφημερίδα", για να λάβει την απάντηση από το δημοσιογράφο πως "είναι συνταγματικό του δικαίωμα να είναι υποψήφιος".

Η ίδια σαφής προειδοποίηση απευθύνθηκε και προς το σκιτσογράφο Στάθη Σταυρόπουλο, ο οποίος -επίσης με τηλεφώνημα της εκδότριας- ενημερώθηκε πως αν εκλέγει βουλευτής θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη θέση του. Ο Στάθης έχει αποδεχθεί την θέση του επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην διάρκεια της ημέρας ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με την εκδότρια της εφημερίδας, με την συμμετοχή του Δημήτρη Τρίμη, συνδικαλιστή και μέλους της ομάδας του "Ιού" της Ελευθεροτυπίας". Η κυρία Τεγοπούλου, που καταφέρθηκε εναντίον του... Αλέξη Τσίπρα, δέχθηκε αρχικά να ανακαλέσει τις απολύσεις και το στέλεχος της εφημερίδας Θ.Τεγόπουλος ανέλαβε να εκδώσει μια σχετική ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ ο Γ. Ρουμπάνης έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ασκούσε δριμεία κριτική στην απόφαση της κ. Τεγοπούλου : "Της εξήγησα ότι το εκλέγεσθαι αποτελεί συνταγματικό μου δικαίωμα, και εξάλλου είχα ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση. Αλλά ήταν αδιάφορη. Μου ξεκαθάρισε, και μάλιστα με αγοραίο τρόπο, ότι δεν θέλει στην εφημερίδα της βουλευτές ή υποψήφιους βουλευτές, δεν θέλει να την ταλαιπωρεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς, στο δουκάτο της Μάνιας Τεγοπούλου δεν ισχύει το Σύνταγμα. Η ιδιοκτήτρια της «Ε» εισάγει την επιχείρησή της σε έναν καινούργιο μεσαίωνα, στον οποίο τα πολιτικά δικαιώματα είναι υπό περιορισμό. Δυστυχώς, κατά το σωτήριο έτος 2009, επιστρέφουμε στους αγώνες για τη Δημοκρατία.

Μετά απ αυτό οι διαπραγματεύσεις πάγωσαν μέχρι προ ολίγον που ανακοινώθηκε ότι ανακαλούνται οι απολύσεις, οι οποίες θα απομάκρυναν από την "Ελευθεροτυπία" ένα σημαντικό τμήμα του αναγνωστικού της κοινού και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τον Τύπο στην Ελλάδα.

Οι εκπρόσωποι της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ που εργάζονται στην Ελευθεροτυπία ανακοίνωσαν χθές 15/9 ότι υποστηρίζουν στις διαπραγματεύσεις με την ιδιοκτησία της εφημερίδας τις ακόλουθες θέσεις :

"Εφόσον και οι δυο συνάδελφοί μας αποφάσισαν να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα θέτοντας υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια του αναγνωρισμενου πολιτικού σχηματισμού ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο θέμα που θα μπορούσε να υπάρξει είναι ηθικής και δεοντολογικής βάσης.

Δηλαδή κατά το διάστημα της προεκλογικής περιόδου οι υποψήφιοι βουλευτές, δημοσιογράφοι με τους συνδυασμούς ενός κόμματος, απλώς "παγώνουν" τη σχέση τους με το μέσο ενημέρωσης στο οποίο εργάζονται (εν προκειμένω δεν αρθρογραφούν στην Ελευθεροτυπία) και εν συνεχεία, εάν εκλεγούν, τότε εφόσον το επιθυμούν επαναδιαπραγματεύονται την εργασιακή τους σχέση με το μέσο ενημέρωσης ή την αναστέλλουν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τυπικό κώλυμα ή ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του βουλευτή με εκείνη του δημοσιογράφου (δείτε λόγου χάρη τη σχέση του Περικλή Κοροβέση, της Λιάνας Κανέλλη και άλλων βουλευτών δημοσιογράφων με διάφορα ΜΜΕ).

Ολα τα προηγούμενα οι ίδιοι οι συνάδελφοι μας Ρουμπάνης και Στάθης τα έθεσαν εγκαίρως τόσο προς τη διεύθυνση όσο και προς την ιδιοκτησία, ακολουθώντας πιστά τα τυπικά και ουσιαστικά προβλεπόμενα στην ελληνική δημόσια ζωή, την πολιτική και τη δημοσιογραφία. Συνεπώς είναι ακατανόητη (και καταστοφική για την ελευθεροτυπία και την "Ελευθεροτυπία") οποιαδήποτε απόπειρα της εφημερίδας να υποχρεώσει τους συντάκτες της να ...παραιτηθούν με πρόσχημα την πολιτική τους ιδιότητα.


Νωρίτερα χθες ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε για το ίδιο ζήτημα την παρακάτω ανακοίνωση:

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την απόλυση του δημοσιογράφου Γρηγόρη Ρουμπάνη από την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» με το απροκάλυπτο επιχείρημα της ιδιοκτήτριας, ότι δεν θέλει τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του ενωτικού συνδυασμού της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Καλούμε τους δημοσιογράφους να αντισταθούν στην απόπειρα πολιτικής φίμωσής τους και την κατάργηση του συνταγματικού δικαιώματος του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», που ισχύει για όλους τους πολίτες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στηρίξει την προσπάθεια των δημοσιογραφικών ενώσεων να επιβάλουν τα ασυμβίβαστα που επιτάσσει ο Κώδικας Δεοντολογίας. Όμως η περίπτωση του Γρηγόρη Ρουμπάνη δεν εντάσσεται σε κανένα από αυτά. Πέρα από τη γνωστή του διαδρομή και στάση, συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει μέρος σε μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, όπως έχει κάθε δικαίωμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για να μην επιστρέψουμε σε εποχές διώξεων, ποινών ή απολύσεων δημοσιογράφων -ή κάθε άλλου πολίτη- με βάση τα φρονήματα ή την πολιτική τοποθέτηση.

Καλούμε την εφημερίδα «Ε» να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση απόλυσης του Γρηγόρη Ρουμπάνη και να μην αμαυρώσει την ιστορία της με μια απολύτως αδικαιολόγητη πράξη.

To Γραφείο Τύπου

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟΜάνος Ζαχαριάδης Ιατρός πνευμονολόγος. Εργάστηκε για 22 χρόνια στο Σισμανόγλειο και σήμερα είναι Διευθυντής στο πνευμονολογικό τμήμα της Ευρωκλινικής. Προέρχεται απο την ανανεωτική αριστερά και ήταν υποψήφιος με το ΚΚΕ εσ το 1977-1981-1985 και με τον ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ 2007.

Καβύρης Παντελής Πολιτισμολόγος- μουσικός απόφοιτος της σχολής ευρωπαϊκού πολιτισμού του ανοιχτού πανεπιστήμιου. Συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στη Χίο. Από τα πρώτα μέλη του Ρήγα Φεραίου και του ΚΚΕ εσ. Εργαζόταν απο το 1996 μέχρι το 2009 στο Δήμο Χίου από όπου απολύθηκε από την δημοτική αρχή Βρουλή.
Ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ εσ και με το ΚΚΕ εσ Α/Α


Καλογερά – Τσαρτσάλη Σταματία (Τούλα) συζ. Κων/νου, συν/χος εκπαιδευτικός. Υπηρέτησε για 36 χρόνια τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Χίο. Διευθύντρια στο πρώτο Γυμνάσιο, στο Λύκειο κάμπου, στο Πολυκλαδικό και στο τρίτο Ενιαίο Λύκειο Χίου. Συνδικαλίστρια εξελέγη πολλές φορές αιρετό μέλος στοΥπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΝομούΧίου (ΠΥΣΔΕ). Ασχολείται με το Ερασιτεχνικό Θέατρο και πρωταγωνίστησε σε έργα του ΔΗΠΕΘΕ Β. Αιγαίου τηςΘεατρικής Ομάδας Χίου και στα παιδικά έργα του Συλλόγου .Ήταν υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ το 2007

Φραγκάκη Μαρίκα του Στεφάνου Έχει σπουδάσει οικονομικά και έχει εργασθεί στον χώρο της έρευνας (ΔιεύθυνσηΜελετών της Αγροτικής Τράπεζας). Σήμερα εργάζεται ως διοικητικό στέλεχος σε εταιρίατου Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Είναι μέλος του Δ.Σ του «Ινστιτούτου ΝίκοςΠουλαντζάς». Επίσης, είναι μέλος της Κ.Π.Ε του ΣΥΝ και υπεύθυνη του ΤμήματοςΕυρωπαϊκής Πολιτικής.
Από το 1999 συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία των «Ευρωπαϊκών Οικονομολόγων γιατην Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη»

Άδωνις και ο... τσολιάς!

Η Αριστερά να είναι παρούσα


Φώτης Κουβέλης, Συνέντευξη στον Βσίλη Σκουρή, Realnews, 13/09/2009
1. Τι σηματοδοτεί η απόφαση του ΣΥΝ για συλλογική ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ;

- Δεν πρόκειται για συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για συλλογική εκπροσώπησή του στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Η απόφαση αυτή, με την οποία άλλωστε διαφώνησα, δεν προκαθορίζει και δεν πρέπει να αποτελεί πρόκριμα για την αντιμετώπιση και τον καθορισμό λειτουργίας και έκφρασης του συμμαχικού σχήματος του ΣΥΡΙΖΑ.

2. Η λύση των προβλημάτων, δηλαδή, μεταφέρεται για μετά τις εκλογές;

- Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ανέκοψαν τον διάλογο για τη σημερινή κατάσταση στο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, τη γενικότερη κατάσταση του χώρου και τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες. Αναμφισβήτητα, τα υπαρκτά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ και η λύση τους πρέπει να αντιμετωπισθούν μετά τις εκλογές.

3. Στο πλαίσιο αυτό μήπως είναι ρίσκο η απόφαση της Ανανεωτικής Πτέρυγας να συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ;

- Ρίσκο για ποιό ζήτημα; Με δεδομένες τις αδυναμίες για μια σαφή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολιτικών ζητημάτων, αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στα ψηφοδέλτια και στον προεκλογικό αγώνα μέσα από τη θεσμική μας παρουσία στον Συνασπισμό. Κι΄ αυτό αποτελεί θέση και στάση ευθύνης. Σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, η παρουσία του δημόσιου χώρου της Αριστεράς στο εθνικό κοινοβούλιο και η σταθερή επιδίωξη για ένα αποφασιστικό ρόλο της, είναι αναγκαία. Αναγκαία για την κοινωνία, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών, την απόκρουση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και τη διεκδίκηση διεξόδου από τα αδιέξοδα στα οποία βρίσκεται ο τόπος.

4. Η απόφαση του κ. Αλαβάνου να μην είναι υποψήφιος, αποτελεί πλήγμα για το κόμμα σας;

- Υπερασπίσθηκα την ιδρυτική συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία ο εκάστοτε πρόεδρος του Συνασπισμού, ως βασικής συνιστώσας, είναι και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Την υπερασπίσθηκα με πολιτικούς όρους, μακριά από προσωποποιημένες αντιπαραθέσεις, που δεν έχουν και λόγο ύπαρξης στο χώρο της Αριστεράς. Ταυτόχρονα υποστήριξα ότι είναι χρήσιμη και αναγκαία η αξιοποίηση όλου του στελεχικού δυναμικού. Κανένας δεν περισσεύει.

5. Κάποιοι, πάντως, υποστηρίζουν ότι ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Ίσως για επάνοδο στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ιδρύοντας νέο κόμμα…

- Απέχω συστηματικά από ερμηνεία -αγνώστων άλλωστε σε μένα - προθέσεων και αξιολόγηση σεναρίων.

6. Πώς μπορεί έως τις εκλογές να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος για τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Κουβέλη;

- Με την άμεση προβολή των προγραμματικών μας στόχων και πολιτικών διεκδικήσεων για την κοινωνία και τους πολίτες. Με την ανάδειξη των θέσεών μας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.Η πρόωρη προκήρυξη των εκλογών είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων: των αδιεξόδων της συντηρητικής και ανερμάτιστης διακυβέρνησης της Ν.Δ. και των πιέσεων ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων και άλλων εξωθεσμικών κέντρων που απαιτούν εδώ και τώρα «πιο τολμηρές μεταρρυθμίσεις», δηλαδή πιο σκληρά για τους εργαζόμενους νεοφιλελεύθερα μέτρα, σε τέσσερα κυρίως μέτωπα:

Οφείλουμε να προβάλλουμε το συνεκτικό σύνολο των εναλλακτικών προτάσεών μας και διαρθρωτικών αλλαγών, που απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και αμφισβητούν συγκεκριμένα το νεοφιλελεύθερο και δικομματικό πλαίσιο. Μια τέτοια πρόταση θα έχει πειστικότητα και ελκυστικότητα, γιατί ανταποκρίνεται συγκεκριμένα στις ανάγκες της κοινωνίας και στις επιδιώξεις των πολιτών. Μπορούμε να πείσουμε ότι η σύγχρονη ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά είναι η χρήσιμη δύναμη που μπορεί να επιβάλλει πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής προστασίας. Οι πολίτες αναζητούν και επιδιώκουν αλλαγή της πολιτικής που σώρευσε τα προβλήματα και όχι δικομματική εναλλαγή. Σ΄ αυτή την επιδίωξη των πολιτών είμαστε παρόντες.

7. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές και ο ΣΥΡΙΖΑ μπει στη Βουλή, ποια θα πρέπει να είναι η στάση του κ. Κουβέλη;

- Ανήκω στην πολιτική συλλογικότητα του κόμματός μου. Από τις γραμμές του μάχομαι πολιτικά, με απόψεις, ιδέες και θέσεις, οι οποίες πιστεύω ότι στηρίζουν και υπηρετούν τη δυναμική παρουσία του στην κοινωνία.

Η σύγχρονη Αριστερά οφείλει να είναι παρούσα στις εξελίξεις, όχι για να εκχωρήσει την αυτονομία της, όχι για να προσχωρήσει σ΄ έναν ανούσιο και αδιάφορο για την κοινωνία κυβερνητισμό, αλλά για να επηρεάζει με το περιεχόμενο των προγραμματικών της θέσεων την ασκούμενη πολιτική προς όφελος της κοινωνίας.

8. Ο κ. Καραμανλής, πιστεύετε, ότι θα παραμείνει την επόμενη ημέρα των εκλογών στην ηγεσία της ΝΔ; Και ποιόν βλέπετε ως επικρατέστερο δελφίνο αν τεθεί θέμα διαδοχής;

- Εκτιμώ ότι θα παραμείνει. Εξακολουθεί να είναι, κατά την εκτίμησή μου, συνεκτικός δεσμός για τη Ν.Δ.

9. Ο κ. Παπανδρέου, πιστεύετε, ότι έχει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός, να πετύχει;

-Εξαρτάται. Η πολιτική από το αποτέλεσμά της κρίνεται. Πολύ περισσότερο η κυβερνητική πολιτική. Θα εξαρτηθεί από το συγκεκριμένο περιεχόμενό της. Οι διακηρύξεις, οι υποσχέσεις, τα εκφωνούμενα προγράμματα κρίνονται και δοκιμάζονται στην υλοποίηση και εφαρμογή τους. Εκεί δηλαδή που αναδεικνύεται η ανάγκη ρήξεων και συγκρούσεων. Η οικονομία και η κοινωνία δεν είναι ουδέτερα μεγέθη. Υπάρχουν και εξελίσσονται με αντιθέσεις και αντιπαλότητες, οι οποίες σήμερα είναι ιδιαίτερα σφοδρές, με παρούσα την οικονομική κρίση και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που χρόνια τροφοδότησε ο νεοφιλελευθερισμός να επιμένουν στην πολιτική που τα εξυπηρετεί.

10. Η ηγεσία σας, πάντως, ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως στόχο να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής, ώστε να διευκολυνθεί η αυτοδυναμία του. Αισθάνεσθε ως στόχος;

- Το ΠΑΣΟΚ διακηρυγμένα διεκδικεί όπως έχει δικαίωμα, την αυτοδυναμία του. Στο βαθμό όμως που την επιδιώκει με την ελπίδα και τον στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι εκτός βουλής, κάνει τεράστιο πολιτικό λάθος. Δεν αισθάνομαι στόχος. Προσδιορίζω τον δικό μου στόχο. Να είμαστε παρόντες και με ισχυρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

11. Πιστεύετε ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όπως το γνωρίσαμε έως σήμερα;

- Ο ανακαθορισμός των κοινωνικών συσχετισμών αντανακλά και στο επίπεδο του πολιτικού σκηνικού. Αναδιατάξεις θα υπάρξουν. Το ζητούμενο όμως είναι προς ποιά κατεύθυνση. Ζητάμε την ψήφο των πολιτών με συναίσθηση της ευθύνης μας και την πεποίθηση ότι στη νεοφιλελεύθερη πολιτική, που παράγει ο δικομματισμός, πρέπει να αντιπαρατεθούν οι μέγιστες δυνατές κοινωνικές και πολιτικές αντιστάσεις, για την απόκρουσή της.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

Σήμερα 14/09/2009 τα ονόματα των υποψίων του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΧΙΟ
Σήμερα θα ανακοινωθεί η τετράδα των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τη Χίο.
Πρόκειται για συντρόφους δοκιμασμένους με μεγάλο κύρος και πολύ αγαπητούς στην κοινωνία της Χίου .Οι δυο θα είναι από τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ένας ανένταχτος και ένας από συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ.
Κάνετε λίγη υπομονή και το καλό πράγμα αργεί

Δ. Παπαδημούλης: Ούτε ψήφος ανοχής ούτε στήριξη σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ


Παπαδόπουλος Α.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/09/2009
Συνέντευξη στον ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Αντίθετος ακόμη και με το ενδεχόμενο ψήφου ανοχής ή και στήριξης σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δηλώνει ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών Δημήτρης Παπαδημούλης, εκτιμώντας ότι το ΠΑΣΟΚ, αν δεν έχει αυτοδυναμία θα πάει σε δεύτερες εκλογές ή, έστω και προσωρινά, θα αποδεχτεί μια φόρμουλα συναίνεσης με τη Ν.Δ. Ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΝ υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή αριστερή αντιπολίτευση και χαρακτηρίζει κακόπιστα και παραπλανητικά όσα λέγονται περί αποχώρησης της Ανανεωτικής Πτέρυγας μετά τις εκλογές.

* Οι πρόωρες εκλογές σχετίζονται με τον προσωπικό σχεδιασμό του Κ. Καραμανλή; Τι θα σημάνει μια βαριά ήττα για τη Ν.Δ.;

Ο Κ. Καραμανλής αποφάσισε εκλογές γιατί συνειδητοποίησε ότι ο χρόνος δουλεύει σε βάρος του. Γιατί επιδιώκει και προτιμά μια διαχειρίσιμη ήττα τον Οκτώβριο από μια συντριβή την επόμενη άνοιξη. Γιατί, παρά την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης της Ν.Δ., νιώθει το ΠΑΣΟΚ και τον Γ. Παπανδρέου ανέτοιμους να κυβερνήσουν και τους πετάει την «καυτή πατάτα». Όλα δείχνουν ότι ο Καραμανλής επιδιώκει να μείνει. Η έκταση της ήττας της Ν.Δ. θα καθορίσει τις εξελίξεις. Πάντως ο σκληρός πυρήνας των καραμανλικών προσπάθησε να αποτρέψει αυτές τις εκλογές, γιατί φοβάται αλλαγή των ισορροπιών και τελικά ηγεσίας.

* Αν το ΠΑΣΟΚ κατακτήσει την αυτοδυναμία, περιμένετε «μία από τα ίδια»;

Το ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να εφαρμόσει, με τη βοήθεια και του εκλογικού νόμου, το πρόγραμμά του. Συνεκτιμώντας την κατεύθυνση και τη σαφήνεια αυτού του προγράμματος, την κυβερνητική του θητεία, την κατάσταση που θα κληρονομήσει αλλά και την ηγετική του επάρκεια, κρατάω μικρό καλάθι. Ο τόπος χρειάζεται επειγόντως μεγάλες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στην οικονομική και κοινωνική πολιτική, στη διοίκηση, στο περιβάλλον, στο πολιτικό σύστημα. Ο Γ. Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ είναι εντελώς ανέτοιμοι και απρόθυμοι γι' αυτές. Θα έχουμε επανάληψη με μικροπαραλλαγές των ίδιων δεξιόστροφων επιλογών, που γνωρίσαμε στο παρελθόν. Ακριβώς γι' αυτό θεωρώ επιτακτικά αναγκαία την ύπαρξη μιας όσο το δυνατόν ισχυρότερης σύγχρονης αριστεράς, ως δύναμης ελέγχου και προοδευτικών προτάσεων και στη νέα Βουλή και στην κοινωνία.

* Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πιθανό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Τι βλέπετε να γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση;

Όλα δείχνουν ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αφού ενδεχομένως επιδοθεί σε ορισμένους τακτικισμούς άνευ ουσίας, θα επιδιώξει νέες εκλογές για να την αποσπάσει ή θα αποδεχθεί υπό την πίεση ισχυρών κύκλων μια φόρμουλα συναίνεσης, έστω προσωρινά, με τη Ν.Δ. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα και τα συλλογικά όργανα θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα με γνώμονα το πρόγραμμά μας και με απόλυτη συνέπεια στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις.

Προσωπικά, για πολιτικούς και προγραμματικούς λόγους, δεν συμφωνώ με σκέψεις για ψήφο ανοχής ή στήριξης σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτονόητο ότι θα σεβαστώ και θα στηρίξω τις συλλογικές μας αποφάσεις. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο θα πράξουν και όλοι ανεξαίρετα οι βουλευτές της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Όσοι ισχυρίζονται ή καλλιεργούν το αντίθετο για να υπηρετήσουν φθηνές και προφανείς κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες, είναι φανερό ότι αποσκοπούν να χτυπήσουν την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά.

* Μπορεί να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Παρά τα όσα αρνητικά έως και αυτοκαταστροφικά συνέβησαν τελευταία στην κορυφή του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματός μας, ένας κόσμος θέλει την ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά, παρούσα στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολίτες αυτοί είναι μαζοχιστές. Αντίθετα σημαίνει ότι πρέπει επειγόντως να αντιστοιχηθούμε με το κοινό αίσθημα αυτού του κόσμου. Να φύγουμε από τους εσωτερικούς μικρόκοσμους και ο καθένας να προσφέρει το θετικό του φορτίο. Να σταματήσει μια λογική εσωτερικής αντιπαλότητας.

Ορισμένες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ να πάψουν να επιτίθενται στον ΣΥΝ. Να μην θεωρούν ως κύριο «επαναστατικό» καθήκον την οργάνωση ενός εσωτερικού πολέμου απέναντι στις απόψεις, τους υποψηφίους, τα στελέχη της Ανανεωτικής Πτέρυγας. Οι πολίτες της αριστεράς σκέφτονται ευτυχώς πολύ διαφορετικά. Ας αφήσουμε τους πολίτες, χωρίς γραμμές, χωρίς εσωτερικούς εμφυλίους, να αξιολογήσουν απόψεις και πρόσωπα και να τα συνυπολογίσουμε και αυτά την επόμενη μέρα. Αρκεί να είμαστε ισχυροί, συλλογικοί και παρόντες στις μετεκλογικές εξελίξεις με μια δυνατή Κοινοβουλευτική Ομάδα, στην οποία πιστεύω ότι θα είναι ισχυρή η παρουσία του Συνασπισμού αλλά και των ανανεωτικών ιδεών, τις οποίες είμαι υπερήφανος που υπηρετώ.

* Τι σημαίνει η τελευταία απόφαση της Ανανεωτικής Πτέρυγας; Ορισμένοι την ερμήνευσαν ως προαναγγελία αποχώρησής μετά τις εκλογές;...

Πρόκειται για κακόπιστη και παραπλανητική ερμηνεία. Μετά από έναν πλούσιο προβληματισμό, με πολλή αγωνία και διαφορετικές απόψεις για το μέλλον της ανανεωτικής αριστεράς, υπήρξε μια ομόφωνη απόφαση για εκλογική πανστρατιά, με το διακριτό στίγμα του ΣΥΝ και των ανανεωτικών ιδεών. Για να σιγουρέψουμε την παρουσία της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη νέα Βουλή με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Η χώρα χρειάζεται όχι μόνο κυβέρνηση αλλά και μια αριστερή αντιπολίτευση, ως δύναμη ελέγχου και προοδευτικών προτάσεων.

Μια Βουλή χωρίς τη φωνή της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς θα γυρίσει τον αγώνα για την ανανέωση της αριστεράς τουλάχιστον είκοσι χρόνια πίσω. Θα κερδίσουν όλοι οι άλλοι: Το ΠΑΣΟΚ την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία κάποιους βουλευτές, ο σταλινισμός και η ακροδεξιά το μονοπώλιο της αντιπολίτευσης στον δικομματισμό. Και θα χάσουμε όλοι εμείς, ανεξάρτητα από διαφορές και απόψεις.

Είναι αλήθεια ότι ακούστηκαν και τέτοιες προτάσεις. Τις σέβομαι, αλλά προσωπικά δεν συμφωνώ. Είμαι ριζικά αντίθετος με τη διάσπαση και τη διάλυση του ΣΥΝ, που προωθείται μέσω της Συριζοποίησής του.

Μετά τις εκλογές, έτσι κι αλλιώς πρέπει να ξαναδούμε με ανοιχτή καρδιά, με ανοιχτά μυαλά τα πάντα από την αρχή. Να δούμε τι λάθη έγιναν, τι πρέπει να αλλάξουμε, έτσι ώστε ο Συνασπισμός, το κόμμα μας, να ξαναγίνει το ισχυρό κόμμα της ανανεωτικής και σύγχρονης αριστεράς. Και φυσικά να μην διαλυθεί, να μη διαχυθεί οριστικά μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως επιδιώκουν οι δηλωμένοι αντίπαλοι της ενότητας του ΣΥΝ και των ανανεωτικών ιδεών.

* Πώς κρίνετε τη στάση του Αλέκου Αλαβάνου;

Πιστεύω ότι ο Αλέκος Αλαβάνος, μετά από τριάντα χρόνια σε κορυφαίες θέσεις, θα συνεχίσει να συμβάλλει στο αριστερό συλλογικό μας εγχείρημα, ανεξάρτητα από πόστα και αξιώματα.

* Γιατί ένας αριστερός πολίτης να ψηφίσει εσάς και όχι το ΚΚΕ;

Γιατί ο τόπος χρειάζεται μια σύγχρονη, μαχητική, δημοκρατική, ενωτική αριστερά και όχι την αναστήλωση του Στάλιν.

* Ισχύουν οι πληροφορίες που σας φέρνουν υποψήφιο στη Β' Αθηνών;

Θα είμαι, όπως και στις ευρωεκλογές, στην πρώτη γραμμή της μάχης για να πάμε όσο γίνεται καλύτερα. Μου έχει ζητηθεί να είμαι υποψήφιος στη Β' Αθηνών. Θα ανακοινώσουμε συλλογικά τους εκλογικούς μας συνδυασμούς.

Το NoBorder στην Λέσβο

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2009

Συνέντευξη τύπου του Α Τσίπρα στη ΔΕΘ


Κανείς δεν δικαιούται να προσάψει λογικές αποστασίας σε ιστορικά στελέχη του ΣΥΝ

Ερωτηθείς για την κριτική και τη μελλοντική στάση της Ανανεωτικής Πτέρυγας, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «αν ένα πρόβλημα βγήκε στην επιφάνεια όλες αυτές τις μέρες, ήταν η αδυναμία πλατιών δημοκρατικών διαδικασιών προκειμένου, μέσα από αυτές τις όποιες διαφορετικές οπτικές, τις όποιες διαφορετικές απόψεις να μπορούμε να τις επιλύουμε πιο εύκολα». Και συμπλήρωσε: «Όλες τις οπτικές, όλες τις απόψεις και ιδιαίτερα αυτές της Ανανεωτικής Πτέρυγας, που είναι μια σημαντική τάση στο κόμμα μου, στον Συνασπισμό, θα τις λάβουμε υπόψη μας». Μάλιστα υποστήριξε ότι «κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσάψει λογικές είτε αποστασίας είτε λογικές, θα έλεγε κανείς βοήθειας του συστήματος από πολιτικά πρόσωπα ιστορικά, από συντρόφους μου που έχουν μέσα από τη διαδρομή τους επηρεάσει καταλυτικά τα πολιτικά πράγματα στον χώρο μου και στην αριστερά».

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ 12/09/2009

Το συγκρότημα μέσα από το προβοκατόρικο αυτο κείμενο απειλεί ακομα και με λιντσάρισμα τον ΣΥΡΙΖΑ αν δεν δώσει ψήφο εμπιστοσύνης κατά την διάρκεια των διερευνητικών εντολών


Αργότερα στην Κουμουνδούρου, όσοι ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές σχολίαζαν πως ο Τσίπρας έκανε ανοίγματα προς τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η αλήθεια είναι, όπως εξομολογήθηκε στα «ΝΕΑ» παράγων του Συνασπισμού, πως «εάν μπορούσαμε να βρούμε σημεία ταύτισης σε βασικά προγραμματικά στοιχεία και αποσύρονταν διάφοροι αντεργατικοί νόμοι, ίσως μετά τις εκλογές να μπορούσαμε να δώσουμε ψήφο ανοχής σε μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, χωρίς να συμμετέχουμε στο κυβερνητικό σχήμα».

Η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι ένας τέτοιος ελιγμός θα είναι επιβεβλημένος για τον ΣΥΡΙΖΑ εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Τα ηγετικά κλιμάκια πιστεύουν ότι εάν η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές με πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να «λιντσαριστεί». Επομένως, θα προσπαθήσει να προλάβει τις εξελίξεις στις διερευνητικές... "

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Οριακή αυτοδυναμία ΠΑΣΟΚ «δείχνει» το βαρόμετρο της Public Issue

Οριακή αυτοδυναμία με κυβέρνηση 151 βουλευτών για το ΠΑΣΟΚ προβλέπει δημοσκόπηση της εταιρείας «Public Issue», η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΙ». Σημαντικές οι απώλειες για ΝΔ,υψηλά ποσοστά για ΚΚΕ και ΛΑΟΣ. Μπαίνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι Οικολόγοι Πράσινοι φαίνεται ότι θα μείνουν εκτός Βουλής. Σύμφωνα με τη συνηθισμένη πρακτική της εταιρείας, η σφυγμομέτρηση καταγράφει εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και όχι πρόθεση ψήφου.
Αναλυτικά, η Ν.Δ. εκτιμάται ότι συγκεντρώνει ποσοστό 35,5%, χάνοντας πάνω από έξι ποσοστιαίες μόνάδες, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει κατά τρεις περίπου μονάδες, συγκεντρώνοντας ποσοστό 41%, ενώ ελαφρώς ενισχυμένο εμφανίζεται το ΚΚΕ, με ποσοστό 8,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υποχωρεί κατά μία μονάδα (4%), ενώ και ο ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη φαίνεται ότι διπλασιάζει το ποσοστό του, συγκεντρώνοντας ποσοστό 7%.

Εκτός Βουλής φαίνεται ότι παραμένουν οι Οικολόγοι Πράσινοι με ποσοστό 2%.

Στις εκλογές του 2007 η Ν.Δ. είχε συγκεντρώσει ποσοστό 41,84%, το ΠΑΣΟΚ 38,10%, το ΚΚΕ 8,15%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,04%, ο ΛΑΟΣ 3,80% και οι Οικολόγοι Πράσινοι 1,05%.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2009, σε δείγμα 1.067 ατόμων για λογαριασμό του ΣΚΑΙ.

10/9/2009, ΔΕΘ - α' μέρος from syn.gr on Vimeo.

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ


Για να μη ξεχνάμε τι σημαίνει ψήφος σε σταλινικά κόμματα.
Σε κόμματα που ισχύει "Άκρα του τάφου σιωπή"και αυτό θεωρείται αριστερή αντίληψη για το κόμμα


Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας συγκροτήθηκε του Σεπτέμβριο του 1987 με πρωτοβουλία του Τάσου Βουρνά, ιστορικού συγγραφέα και δημοσιογράφου και του Βασίλη Νεφελούδη και με τη συμμετοχή των: Κώστα Αναστασιάδη, δημοσιογράφου, Γιάννη Δαμασκόπουλου ανταρτοεπονίτη στα χρονιά της κατοχής, Μπάμπη Δρακόπουλου πρώην Γραμματέα του Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, Γιώργου Ζαρογιάννη, Ταξίαρχου - Καπετάνιου του Ε.Λ.Α.Σ. και Γαβρίλη Λαμπάτου στελέχους της ΕΚΟΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ. Η επιτροπή επιδίωξε, χωρίς επιτυχία, να διευρυνθεί προς την κατεύθυνση προσωπικοτήτων φάσματος ευρύτερου από αυτό που εκφράζεται από τα μετέχοντα μελή της, εμμένοντας σταθερά στην αρχική απόφαση της να παραμείνει αυτόνομη και ανεξάρτητη από οποιοδήποτε κόμμα.
Στην πρώτη συνεδρίαση της η Επιτροπή πρωτοβουλίας προσδιόρισε τους στόχους της ερευνάς της και κατάρτισε το πρόγραμμα της λειτουργίας και δράσης της. Πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα της αποκατάστασης της μνήμης των αγωνιστών που εξοντώθηκαν άδικα δεν τέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ίδρυση της Επιτροπής μας. Μέλη της Επιτροπής όπως ο Μπάμπης Δρακόπουλος και ο Βασίλης Νεφελούδης και άλλοι που δεν είναι μέλη της Επιτροπής, ασχολήθηκαν και στο παρελθόν με το ίδιο θέμα. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι το 1983 το ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είχε συγκροτήσει Επιτροπή ερευνάς και τον ίδιο χρόνο δημοσίευσε απόφαση με την οποία αποκατέστησε την μνήμη του Παντελή Δαμασκόπουλου. Ο Γιάννης Δαμασκόπουλος, από το 1945, αγωνίζεται για την αποκατάσταση της μνήμης του πατερά του. Είναι αβάσιμοι συνεπώς οι ισχυρισμοί που είδαν το φως της δημοσιότητας και σύμφωνα με τους οποίους, στην Ελλάδα, το θέμα ανέκυψε σαν προέκταση της ανάλογης πρωτοβουλίας του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ακόμα και η ίδρυση της επιτροπής μας, χρονικά, προηγείται της εξαγγελίας του Γκορμπατσόφ για τη συγκρότηση Επιτροπής του Κ.Κ.Σ.Ε. με σκοπό την απονομή δικαιοσύνης σε άδικα εξοντωθέντες αγωνιστές στη Σοβιετική Ένωση.
Η αυτόνομη ύπαρξη και δράση της Επιτροπής μας δεν σημαίνει καθόλου ότι είμαστε αδιάφοροι απέναντι στην ανάληψη παρομοίων πρωτοβουλιών σε άλλες χώρες. Αντίθετα, επειδή το Σταλινικό φαινόμενο της μισαλλοδοξίας και της βίαιης καταστολής κάθε διαφορετικής άποψης δεν ήταν περιορισμένο σε μια μονό χωρά, θεωρούμε ότι το ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ των εγκληματικών ενεργειών που σημειώθηκαν σε διαφορές χώρες, δεν έχει περιορισμένο εθνικό χαρακτήρα. Είναι ευρύτερα διεθνές θέμα για το κομμουνιστικό κίνημα.
Η σύσταση της Επιτροπής πρωτοβουλίας δεν θα είχε νόημα εάν τα κόμματα της Αριστεράς αναλάμβαναν, με δική τους πρωτοβουλία, το έργο της ερευνάς, της αποκατάστασης της αλήθειας και της απονομής δικαιοσύνης στους αβάσιμα κατηγορηθέντες και εγκληματικά εξοντωθέντες αγωνιστές. Επειδή όμως:
α) Το ΚΚΕ δεν έδειξε, μέχρι στιγμής, καμιά προθυμία να ασχοληθεί θετικά με το θέμα αυτό.
β) Το πρώην Κ.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, μετά την αποκατάσταση του Παντελή Δαμασκόπουλου το 1983, δεν συνέχισε την ερευνά του με στόχο την ολοκλήρωση του έργου που είχε αναλάβει.
γ) Κανένα άλλο από τα υπάρχοντα Κόμματα, που έχουν τις ρίζες τους στην Κομμουνιστική Αριστερά, δεν ανέλαβε παρόμοια πρωτοβουλία, αυτοί που αποτελούν την Επιτροπή πρωτοβου­λίας θεώρησαν χρέος τους να την αναλάβουν. Στόχος μας ήταν:
Να ερευνήσουμε σε όλη τη δυνατή έκταση τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε και εκείνες που θα έθεταν οι ενδιαφερόμενοι υπ’ όψιν της Επιτροπής.
Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, με την δημοσίευση όλων των σχετικών στοιχείων.
Και να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση των κομμάτων της Αριστεράς προς την κατεύ­θυνση της ερευνάς και της αποκατάστασης τιμής των εξοντωθέντων αγωνιστών.
Η αποκατάσταση της μνήμης των αγωνιστών της αριστεράς δεν έχει μόνον τον χαρακτήρα της απονομής δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνον χρέος ηθικής τάξεως. Είναι επίσης σημαντική πολιτική πράξη που αφορά όχι μόνον στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, όχι μόνον στο παρελθόν, αλλά επίσης και στο παρόν και στο μέλλον των πολιτικών ηθών της αριστεράς, στο παρόν και στο μέλλον του επίπεδου της πολιτικής σκέψης και δράσης. Όποιος αληθινά θέλει να συμβάλει στην αναστήλωση της αρχής που διακηρύχθηκε από τους θεμελιωτές του Επιστημονικού Σοσιαλισμού, κατά την οποία ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, οφείλει να δεχθεί ότι έχει χρέος να συμβάλει στο να απαλλαχθεί το Κομμουνιστικό Κίνημα από πολιτικές και πρακτικές που είναι ευθέως αντίθετες και με τον Κομμουνισμό και με την Δημοκρατία.
Οι έρευνες της επιτροπής πρωτοβουλίας περιέλαβαν σειρά από ατομικές περιπτώσεις και εκτάθηκαν σε διαφορές κατηγορίες και περιοχές, χωρίς ωστόσο να γίνει δυνατό να ερευνηθούν όλες οι πτυχές. Οι δυσκολίες ήταν πολλές και η κυριότερη από αυτές ήταν η μη δυνατότητα της Επιτροπής να προσπελάσει και να μελετήσει τα αρχεία των Κομμάτων της Αριστεράς. Από την αρχή της συγκρότησής της η επιτροπή είχε επίγνωση των δυσκολιών που θα συναντούσε και γι’ αυτό υπογράμμισε ότι το πόρισμα των εργασιών της θα ήταν ενδεικτικό μόνον και ότι χρέος των κομμάτων της αριστεράς ήταν να αναλάβουν μια περισσότερο εκτεταμένη και ολοκληρωμένη ερευνά.
Οι περιπτώσεις που ερευνήθηκαν από την Επιτροπή κατά κατηγορίες ήταν οι ακόλουθες:
Α) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1930-1940 ΚΑΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΛΙΝΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ
Μολονότι στην αίτηση μας προς την ηγεσία του Κ.Κ.Σ.Ε. μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απάντηση, από πληροφορίες που συγκέντρωσε η Επιτροπή ανάμεσα στα θύματα των Σταλινικών εκκαθαρίσεων στην Ε.Σ.Σ.Δ., αναφέρονται οι:
1) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΧΆΪΤΑΣ, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.(1928-1931)
2) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΖΩΦ, διετέλεσε γραμματέας της ΟΚΝΕ (1925-1928)
3) ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΥΒΑΣ, διετέλεσε γραμματέας της ΟΚΝΕ (1928-1931)
4) ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΥΛΙΩΤΗΣ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. (1928-1931)
5} ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. (1928-1931)
6) ΑΛΕΞΗΣ ΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Διευθυντής του Ριζοσπάστη (1928-1931)
7) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΥΔΩΝΑΡΗΣ, Βουλευτής του ΚΚΕ στη βουλή του 1932, μέλος Κ.Ε.
3) ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ, στέλεχος της ΟΚΝΕ
9) ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΤΣΟΣ ή ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ
10) ΤΖΑΝΝΗΣ ΦΛΑΡΑΚΟΣ, εργάτης, συνδικαλιστής, στέλεχος του ΚΚΕ, δραπέτευσε από τις φυλακές της Αίγινας.
11) ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ, εργάτης, συνδικαλιστής, στέλεχος του ΚΚΕ, δραπέτευσε από τις φυλακές της Αίγινας
12) ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, παιδαγωγός, στέλεχος του ΚΚΕ
13) ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, στέλεχος του ΚΚΕ από το Βόλο
14) ΑΒΡΑΑΜ ΔΕΡΒΙΣΌΓΛΟΥ, εργάτης, αγωνιστής, δραπέτης από τις φυλακές της Αίγινας
15) ΔΟΥΡΓΕΡΙΔΗΣ, εργάτης, αγωνιστής, δραπέτης από τις φυλακές της Αίγινας
16) ΚΑΛΟΓΡ1ΔΗΣ, εργάτης, αγωνιστής, δραπέτης από τις φυλακές της Αίγινας
17) ΣΑΡΙΚΑΣ, εργάτης, αγωνιστής, δραπέτης από τις φυλακές της Αίγινας
18) ΘΩΜΑΖΟΣ, εργάτης, αγωνιστής, δραπέτης από τις φυλακές της Αίγινας
19) ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, στέλεχος της ΟΚΝΕ
20) ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ, μέλος του Γραφείου της Κ.Ε. της ΟΚΝΕ.
Β) Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΜΠΟΥΛΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ (1944-1948)
Το Μπούλκες είναι μια μικρή πόλη στα Βορειοδυτικά της Γιουγκοσλαβίας κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία. Στο σύνολο τους σχεδόν οι κάτοικοι του Μπούλκες ήταν Γερμανοί. Οι άνδρες είχαν ενταχθεί στο Χιτλερικό στρατό και οι γυναίκες συγκεντρώθηκαν σε στρατόπεδο. Η πόλη παραχωρήθηκε στους Έλληνες πολιτικούς προσφυγές που ήταν γύρω στις 5.000-6.000. Κομματικός καθοδηγητής στο Μπούλκες, ορίσθηκε ο Μιχάλης Πεκτασίδης (ανιψιός της Δόμνας, γυναίκας του Γιάννη Ιωαννίδη). Ο Μ. Πεκτασίδης αφού χρησιμοποιή­θηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα δολοφονήθηκε και αυτός με εντολή του Γιάννη Ιωαννίδη. Επικεφαλής του κλιμακίου της Κ.Ε. του ΚΚΕ στην Γιου­γκο­σλαβία και καθοδηγητές της κομματικής οργάνωσης του Μπούλκες ήταν οι Γιάννης Ιωαννίδης και Πέτρος Ρούσσος.
Μετά την ήττα στα Δεκεμβριανά, την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας και το άγριο δολοφονικό όργιο των φασιστικών συμμοριών της Δεξιάς, μερικές χιλιάδες κυνη­γημένοι Ελασίτες πέρασαν στην Γιουγκοσλαβία και εγκαταστάθηκαν στο Μπούλκες. Όπως ήταν επόμενο και πικρίες υπήρχαν ανάμεσα στους προσφυγές, και αντιρρήσεις ακούγονταν σχετικά με την πολιτική που ακολουθήθηκε και απογοητεύσεις. Οι συζητήσεις γύρω απ' αυτά, κατά την αντίληψη της ηγεσίας, έπρεπε να "κοπούν με το μαχαίρι". Με βάση αυτή τη λογική άρχισαν οι νυχτερινές μουλωχτές συλλήψεις και εξαφανίσεις αγωνιστών. Τα θύματα της εγκληματικής αυτής νοοτροπίας και πρακτικής είναι πολλά, μερικοί από εκεί­νους που επέζησαν τα ανεβάζουν σε πάνω από εκατό. Οι διαφωνούντες στέλνονταν στο νησί του Δούναβη με το "αιτιολογικό" να κόβουν ξύλα για το ασβεστοκάμινο. Εκεί εξοντώθηκαν. Παρά τις προσπάθειές της, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να βρει, σε κάποιο σημαντικό αριθμό, τα ονόματα των εξοντωθέντων στο Μπούλκες.
Γ) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΟΝΤΩΘΕΝΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
1) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος της Κ.Ε. Γενικός Γραμματέας της Πανυπαλληλικής Επιτροπής.
Απομακρύνθηκε από το κόμμα στα τέλη του 1938 με εντελώς αβάσιμες επινοημένες κατηγορίες. Το 1943 κλήθηκε από την τότε ηγεσία στο Καρπενήσι (για να του ανατεθεί δουλεία στο ΕΑΜ). Παρέμεινε 9 μήνες σε ελεύθερες περιοχές. Το καλοκαίρι του 1944 εξοντώθηκε στο Καρπενήσι. Ύστερα από 40 χρονιά στις 4/12/84, στο Ριζοσπάστη γρά­φτηκε ότι "συμφωνά με το από 10/4/81 πόρισμα της Κ.Ε. Ελέγχου, τον παντελή Δαμασκόπουλο δεν βαρύνει καμιά κατηγορία". Ωστόσο το πόρισμα αυτό δεν δημοσιεύτηκε.
2) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. Με εντολή του Ν. Ζαχαριάδη, βγήκε από τη φυλακή με δήλωση "για να βοηθήσει το κόμμα να απαλλαγεί από τον Γ. Σιάντο" που ο Ν. Ζαχαριάδης τον θεωρούσε πράκτορα. Όπως ήταν επόμενο ο Γ. Σκαφίδας διαγράφτηκε σαν δηλωσίας. Αυτοεξορίστηκε στο χωριό της γυναίκας του, στη Μεσσηνία και το 1944 κλήθηκε από την ηγεσία του ΚΚΕ στο Καρπενήσι "για να του ανατεθεί δουλεία στο ΕΑΜ". Δολοφονήθηκε άνανδρα κατά τον ίδιο μυστικό-συνωμοτικό τρόπο, που δολοφονήθηκε ο Π. Δαμασκόπουλος.
3) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (ΑΣΗΜΙΔΗΣ), μέλος της Κ.Ε. και του Π.Γ. του ΚΚΕ στην περίοδο 1931-1933.
Εξαναγκάστηκε σε απομάκρυνση από το κόμμα αφού πρώτα προπηλακίστηκε από τον Ν. Ζαχαριάδη σαν "αντικομματικός", "φραξιονιστής", "οπορτουνιστής", γιατί τόλμησε να κάνει διαφορετική πολιτική εκτίμηση για τα αίτια ενός δυσμενούς εκλογικού αποτελέσματος στη Θεσσαλονίκη. Το Δεκέμβριο του 1944 συνελήφθη από την πολιτοφυλακή του Γκύζη στο σπίτι του και θανατώθηκε στα "μουγκά".
4) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ (ΣΚΥΤΑΛΗΣ ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ), διετέλεσε μέλος της Κ.Ε. και Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας (1927-1930). Διαγράφτηκε γιατί έκανε δήλωση μετανοίας στην περίοδο της μοναρχοφασιστικής δικτατορίας. Στα χρόνια της Χιτλεροφασιστικής Κατοχής συνέβαλε ενεργά στη δημιουργία Εαμικών οργανώσεων στο χωριό του και στη γύρω περιοχή, όπου ζούσε αυτοεξόριστος. Τον κάλεσαν και αυτόν στο Καρπενήσι "για να του αναθέσουν δουλεία στο ΕΑΜ", πήγε και τον εξόντωσαν.
5) και 6) ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΚΗΣ και ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΠΕΝΗΣ, μεσαία καθοδηγητικά στελέχη οργανώσεων του ΚΚΕ.
Όταν ήταν κρατούμενοι στην Ακροναυπλία τόλμησαν να έχουν διαφορετική γνώμη από εκείνη του Γιάννη Ιωαννίδη σε προβλήματα της ζωής της ομάδας συμβίωσης και να την πούνε. Τέθηκαν υπό διωγμό μέσα στο Στρατόπεδο, διαπομπεύτηκαν και αποπέμφθηκαν από την ομάδα συμβίωσης. Στα χρονιά της Κατοχής δούλεψαν στις αντιστασιακές οργανώσεις, πιάστηκαν με διαταγή της ηγεσίας και εξοντώθηκαν άνανδρα, ο Στ. Γάκης στο Βόλο, ο Θαν. Καπένης στην Αιτωλοακαρνανία.
7,8 και 9) ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ, ΣΤΑΘΗΣ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Εξοντώθηκαν κατά τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και οι προηγούμενοι, στην Ευρυτανία οι δύο πρώτοι, ο τρίτος στην Αττική.
10) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ. Μέλος της αχτιδικής Επιτροπής Καλλιθέας, εξοντώθηκε γιατί διαφώνησε με την Γραμματίνα της αχτιδικής Επιτροπής, μια κυρία η οποία εξελίχθηκε αργότερα σε όργανο της Ασφάλειας.
11) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΜΠΑΣ στο Αγρίνιο
12) Α. ΝΤΟΥΒΑΣ στο Αγρίνιο.
Δ) ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΕΣ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΝΤΩΘΕΙ
Οι κατάλογοι των Αρχειομαρξιστών - Τροτσκιστών που κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες – περιοδικά, περιέχουν γύρω στα εξήντα ονόματα εξοντωθέντων. Η Επιτροπή μας αφού διαπίστωσε ότι σε ορισμένους από τους καταλόγους υπήρχαν λάθη, σε έναν (περίπτωση Α. Παπαγιάννη) υπήρχε το όνομα αγωνιστή που αποδεδειγμένα είχε εκτελεστεί από τους Γερμανούς, σαν "ανθρώπου που εκτελέστηκε από τους σταλινικούς"), προσπάθησε με την διασταύρωση των στοιχείων και των πληροφοριών, να εντοπίσει τις ξεκαθαρισμένες περιπτώσεις. Έτσι κατέληξε σε έναν πρώτο κατάλογο, με ονόματα σαρανταεννέα, αγωνιστών τροτσκιστών και αρχειομαρξιστών που δολοφονήθηκαν άνανδρα για τον απλό λόγο ότι είχαν διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις.
Ο κατάλογος είναι ο ακόλουθος:
1) Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, παλιός αρχειομαρξιστής του Αγρινίου, δολοφονήθηκε παρά την ενεργή του συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
2) Κ. ΛΑΔΑΣ, παλιός αρχειομαρξιστής του Αγρινίου, δολοφονήθηκε παρά την ενεργή του συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
3) Ν. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, παλιός αρχειομαρξιστής του Αγρινίου, δολοφονήθηκε παρά την ενεργή του συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
4) Δ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, παλιός αρχειομαρξιστής του Αγρινίου, δολοφονήθηκε παρά την ενεργή του συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
5) Ν. ΦΛΩΡΟΣ, παλιός αρχειομαρξιστής του Αγρινίου, δολοφονήθηκε παρά την ενεργή του συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
6) Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, παλιός αρχειομαρξιστής του Αγρινίου, δολοφονήθηκε παρά την. ενεργή του συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
7) Ν. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, παλιός αρχειομαρξιστής του Αγρινίου, δολοφονήθηκε παρά την ενεργή του συμμετοχή στην Εθνική Αντίσταση.
8) Ν. ΠΑΓΩΝΗΣ, φοιτητής αρχειομαρξιστής. Στο Αγρίνιο εντάχθηκε στο ΕΑΜ.
9) Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, από το Αγρίνιο.
10) Γ. ΜΑΓΕΙΡΑΣ, Καπνεργάτης από το Αγρίνιο.
11) Δ. ΒΟΥΡΣΟΥΚΗΣ, Αγωνιστής από την περίοδο του μεσοπολέμου. Μέλος της ΕΟΚΔΕ. Δικηγόρος, Ακροναυπλιώτης.
12) Γ. ΔΟΞΑΣ, Εργάτης, ελαιοχρωματιστής, δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα.
13) Δ. ΜΠΕΛΙΑΣ, Δικηγόρος, δολοφονήθηκε στο Παγκράτι.
14) Μ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ, Αρτεργάτης [δολοφονήθηκε] στο Περιστέρι.
15) Σ. ΒΕΡΟΥΧΗΣ, Ανάπηρος, Γεν. γραμματέας της Γεν. Συνομοσπονδίας Αναπήρων. Από το 1922 στο κίνημα, ανήκε στην Κ.Ε. του Μπολσεβίκου. Δολοφονήθηκε στην Εύβοια.
16) Θ. ΑΔΡΑΜΥΤΙΔΗΣ, έφορος του Ευαγγελισμού. Εξορίστηκε από την 4η Αυγούστου στον Αη Στράτη, δολοφονήθηκε από την ΟΠΛΑ στον Ευαγγελισμό.
17) Γ. ΖΟΥΡΗΣ, Εργάτης, υδραυλικός, εξορίστηκε από την 4η Αυγούστου.
18) Ν. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Αγρότης από την Κεφαλονιά. Σκοτώθηκε από την ΟΠΛΑ στην Αθήνα.
19) ΕΠ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Αρτεργάτης, με δράση από το Μεσοπόλεμο.
20) ΣΠ. ΠΗΛΙΤΣΗΣ, από τη Θήβα, πρώην Ελασίτης.
21) Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, λιμενεργάτης, από το 1927 στο εργατικό κίνημα, δολοφονήθηκε τον Δεκέμβρη.
22) Ε. ΣΤΑΗΣ (ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ), Από τον Πειραιά. Με δράση από το 1926. Δολοφονήθηκε τον Δεκέμβρη.
23) Μ. ΜΕΛΙΑΔΗΣ, Εργάτης των ΣΑΠ. Από το 1928 στο κίνημα. Δολοφονήθηκε στις 4 Δεκέμβρη.
24) ΣΤ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, καπνεργάτης από τη Θεσσαλονίκη, με δράση από το 1920.
25) Κ. ΧΑΡ1ΤΩΝΙΔΗΣ. Από τον Πειραιά. Με 20χρονη συμμετοχή στο κίνημα. Δολοφονήθηκε το Δεκέμβρη στον Πειραιά.
26) Δ. ΤΑΤΣΗΣ, Εργάτης μετάλλου, από το 1929 στο κίνημα της Θεσσαλονίκης.
27) Π. ΤΣΙΓΚΕΛΗΣ, υπάλληλος ζαχαροπλάστης, αντιπρόεδρος του σωματείου του. Στην κατοχή τροτσκιστής. Εκτελέστηκε στο Περιστέρι.
28) Γ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ. Υπάλληλος της Σωτηρίας. Δολοφονήθηκε το Δεκέμβρη από την ΟΠΛΑ.
29) Γ. ΑΡΝΙΩΤΑΚΗΣ, συνδικαλιστής εμποροϋπάλληλος. Εκτελέστηκε στο Περιστέρι.
30) Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ. Γκαρσόνι. Σκοτώθηκε στο Βύρωνα.
31) Κ. ΜΑΓΓΟΣ. Από τα Γιαννιτσά. Το 1935 προσχωρεί στην Αρισ. Αντιπολίτευση. Δολοφονήθηκε στην περιφέρεια Γιαννιτσών το Σεπτέμβρη του 1944.
32) Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, φοιτητής, δολοφονήθηκε στην Πάτρα.
33) Δ. ΘΕΜΕΛΗΣ, Εργάτης.
34) Θ. ΘΕΜΕΛΗΣ, Εργάτης.
35) Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, στο Βόλο Τυπογράφος, παλιός τροτσκιστής.
36) Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, Καπνεργάτης, αρχειομαρξιστής. Οργανώθηκε στο ΕΑΜ. Το 1944 δολοφονήθηκε στην περιφέρεια Τριχωνίδος.
37) Ν. ΜΟΥΣΚΑΣ, εργάτης επισιτιστής. Από τη δεκαετία του 1920 στο επαναστατικό κίνημα. Δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβρη του 1944.
38) Πρ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, Ζαχαροπλάστης, από την Κοζάνη. Στο επαναστατικό κίνημα από το 1929.
39) ΣΤΡ. ΣΠΑΝΕΑΣ, δημοσιογράφος. Δολοφονήθηκε στο Παγκράτι.
40) ΒΑΓ. ΠΛ1ΑΚΟΣ, Από τα Γιάννενα.
41) ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΠΤΗΣ, αρχειομαρξιστής που εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ και δολοφονήθηκε στην περιφέρεια Τριχωνίδας.
42) ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ, αρχειομαρξιστής που εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ και δολοφονήθηκε στην περιφέρεια Τριχωνίδας.
43) ΠΑΝΟΣ ΜΠΑΝΙΚΑΣ, αρχειομαρξιστής που εντάχθηκε στον ΕΛΑΣ και δολοφονήθηκε στην περιφέρεια Τριχωνίδος.
44) ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, αρχειομαρξιστής από τη Φθιώτιδα, ενταγμένος στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
45) ΔΗΜ. ΒΟΓΊΑΤΖΗΣ, αρχειομαρξιστής από τη Φθιώτιδα, ενταγμένος στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
46) ΑΛΕΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, αρχειομαρξιστής από τη Φθιώτιδα, ενταγμένος στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
47) ΣΠΥΡ. ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ, αρχειομαρξιστής από τη Φθιώτιδα, ενταγμένος στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
48) Γ. ΠΟΝΗΡΟΣ, αρχειομαρξιστής από τη Φθιώτιδα, ενταγμένος στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
49) ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ – ΥΠΑΤΗ.
Ε) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΘΗΚΑΝ
1) Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθήνας. Έφεδρος αξιω­ματικός πεζικού. Διοικητής τάγματος του 28ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Διοικητής ταξιαρχίας του Δ.Σ.Ε.
2) Γ. ΓΕΩΡΓΙΔΗΣ, Μόνιμος αξιωματικός της Σχολής ευελπίδων του έτους 1938. Διοικη­τής τάγματος του 36ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Διοικητής ταξιαρχίας (της 14ης) στο Δ.Σ.Ε. Η 6η Ολομέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ το 1956, αποκατέστησε τους Γιαννόυλη και Γεωργιάδη, αλλά και αυτή η απόφαση πρέπει να δημοσιευτεί.
3) Α. ΤΣΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Έφεδρος ανθυπολοχαγός πεζικού, διοικητής τάγματος στον ΕΛΑΣ και στον Δ.Σ.Ε.
4) Κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, (αγωνιστικό ψευδώνυμο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ), δικηγόρος, από τους πρώτους αντάρτες στον ΕΛΑΣ, διοικητής τάγματος στα Άγραφα 1/138 Σύνταγμα. Δεν παρέδωσε τον οπλισμό του με τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ. Αρχηγός του Δ.Σ.Ε. στα Άγραφα.
5) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΑΔΗΣ, (καπετάν Ζέμας), από την Χαλκιδική. Εκτελέστηκε το 1948 στο Μπέλες, στην έδρα της 6ης Μεραρχίας του Δ.Σ.Ε.
6) ΘΕΟΦ. ΣΙΜΑΝΙΚΑΣ, Καπετάνιος του 30ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ στο Πάϊκο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έφεδρος αξιωματικός. Εκτελέστηκε το 1947 ή 1948 στην περιοχή Κομοτηνής.
7) Μ. ΣΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ (Αρης), Γεωπόνος της Αγροτικής Τράπεζας από τη Θεσσαλονίκη. Εκτελέστηκε μαζί με του Σιμανίκα.
8) ΒΑΣ. ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ, έφεδρος αξιωματικός, καπετάνιος του 19ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, καπετάνιος του τμήματος Σερρών του Δ.Σ.Ε. Θανατώθηκε άνανδρα στη Θράκη.
9) ΣΠΥΡ. ΣΩΖΙΓΙΑΝΝΗΣ.
10) ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΙΚΥΡΙΑΚΗΣ, από τον Έβρο.
11) Π. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ, Καπετάνιος Τάγματος του Δ.Σ.Ε. στον Έβρο.
12) ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ (ΓΚΑΡΕΝΤΖΟΣ) στο Μπούλκες.
13) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ στο Μπούλκες.
14) ΤΣΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΥΣΙΩΤΗΣ). Από τους πρώτους του Δ.Σ.Ε. στην Ευρυτανία. Από τους μαυροσκούφηδες του Άρη.
15) ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΓΛΕΟΥΡΑΣ, δολοφονήθηκε στην Ευρυτανία.
ΣΤ) ΟΙ 36 ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΜΠΕΛΕΝΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
Το Μάη του 1947 από το στρατόπεδο του Δ.Σ.Ε. στη Βουλγαρική πόλη Μπερκοβίτσα ο υπεύθυνος για την "επαγρύπνηση", με άνωθεν διαταγή, είχε φτιάξει κατάλογο με τα ονό­ματα 100 περίπου "λυγισμένων". Οι "συγκεκριμένες" κατηγορίες για τους λυγισμένους ήταν: "Μιλάει στην παρέα του ότι χάσαμε και αυτόν τον αγώνα και με τους Αμερικανούς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε περά" ή "σε μια Συνέλευση είπε ανοιχτά ότι ‘πέταξε κι αυτό το πουλί’ και εννοούσε τον αγώνα του Δ.Σ.Ε." και αλλά τέτοια.
Από τον κατάλογο των 100 ο Ν. Ζαχαριάδης, ο ίδιος προσωπικά, ξεχώρισε 36, τους παρέδωσε στις Βουλγαρικές Μυστικές Υπηρεσίες για να σταλούν στο περιβόητο νησί κάτεργο του Δούναβη με το όνομα ΜΠΕΛΕΝΕ. "Όποιος έμπαινε εκεί δεν ξανάβγαινε ζωντανός... "ούτε έμαθα ούτε άκουσα αν απόμεινε κανένας ζωντανός από εκείνους τους 36" καταλήγει στη γραπτή του μαρτυρία ο Κώστας Σιαπέρας ανώτερο στέλεχος, που εκτελούσε ειδική υπηρεσία του Δ.Σ.Ε. στις Ανατολικές Χώρες, και είχε άμεση προσωπική αντίληψη της ανατριχιαστικής αυτής ιστορίας.
ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΑΝ;
Η ιστορία των 36 αγωνιστών που με προσωπική απόφαση του Ν. Ζαχαριάδη οδηγήθηκαν στο εξοντωτήριο του ΜΠΕΛΕΝΕ θα μπορούσε να είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό, αν σκοπός της έρευνας δεν ήταν να βρεθεί και να ειπωθεί ολόκληρη η αλήθεια.
Ο Ν. Ζαχαριάδης, σαν Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αναμφισβήτητα φέρνει την πρώτη ευθύνη, χωρίς και να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος, αφού εξοντώσεις αγωνιστών της Αριστεράς διαπράχθηκαν και σε περιόδους που ο Ν. Ζαχα­ριάδης ήταν μακριά και από την ηγεσία και από την Ελλάδα.
Στην περίοδο της Γερμανοϊταλικής Κατοχής, όταν εξοντώθηκαν μια πλειάδα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ, επικεφαλής της ηγεσίας του ήταν οι Γιάννης Ιωαννίδης και Γιώργης Σιάντος. Στην περίοδο του Δεκέμβρη του 1944, όταν εξοντώθηκε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και εξαπολύθηκε το άγριο κυνηγητό εναντίον των αρχειομαρξιστών-τροτσκιστών (στην Αθήνα κυρίως), Γραμματέας της κομματικής οργάνωσης Αθήνας ήταν ο Βασίλης Μπαρτζιώτας και καθοδηγητής του από το πολιτικό Γραφείο ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Στο Μπούλκες, όπου έγινε το μεγάλο μακελειό, επικεφαλής της κομματικής οργάνωσης ήταν ο Μιχάλης Πεχτασίδης και καθοδηγητές του από το Π.Γ. και την Κ.Ε. ήταν οι Γιάννης Ιωαννίδης και Πέτρος Ρούσσος.
Στα Βουλγαρικά κρατητήρια (στη Σόφια) τις "ανακρίσεις" και τα μέχρι θανάτου βασανιστήρια εναντίον στελεχών της εβδόμης μεραρχίας του Δ.Σ.Ε. για την απόσπαση "ομολογιών" και στην πραγματικότητα "για την κατασκευή κατασκόπων" (όπως ομολογεί στο βιβλίο του ο Δ. Βλαντάς) τα καθοδηγούσε και έπαιρνε προσωπικά, ενεργό μέρος σ' αυτά ο ίδιος ο Δ. Βλαντάς, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ζαχαριάδη, μέλος του Π.Γ.
Την κυρία ευθύνη για την εξόντωση ανωτάτων στελεχών του Δ.Σ.Ε. (του Γιαννούλη κ.ά.) με βάση πολλές μαρτυρίες τη φέρνει ο ΓΟΥΣΣΙΑΣ (Γ. ΒΟΝΤΙΤΣΙΟΣ) ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ν. Ζαχαριάδη.
Αυτό που προκύπτει σαν αναμφισβήτητο γενικό συμπέρασμα από όλη την ερευνά είναι ότι για την εξόντωση των αγωνιστών της αριστεράς η ευθύνη βαραίνει, πέρα από τον Ν. Ζαχαριάδη και εκείνα από τα ηγετικά στελέχη του ΚΚΕ που ήταν βαθιά διαποτισμένα με τη βεβαιότητα για το "αλάθητο" του ΣΤΑΛΙΝ και των κατά τόπους μικρών ΣΤΑΛΙΝ και με την αντίληψη για την "ιστορική αναγκαιότητα" του ΣΤΑΛΙΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. Η αποδοχή αυτής της αντίληψης από τη σταλινική ηγεσία, τη βόλευε και στην άρνηση των δικών της ευθυνών για τις αποτυχίες, τις ήττες και τα λάθη και στην επίρριψη τους στους ώμους των προγεγραμμένων.
Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας δεν έχει το αίσθημα πως η έρευνα και το πόρισμα της κλείνουν το θέμα με το οποίο ειλικρινά και με άκαμπτη σταθερότητα καταπιάστηκε. Θεωρεί ότι απλώς συμβάλλει στο άνοιγμα του κεφαλαίου αυτού. Και πιστεύει ότι είναι χρέος των κομμάτων της Αριστεράς να πάρουν θετική στάση απέναντι στο πρόβλημα. Να μελετήσουν και να δώσουν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα αρχεία τους. Και να συμβάλλουν ανάλογα με τις πληροφορίες τους και τις δυνατότητες τους στην ολοκλήρωση της έρευνας, στην πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας και στην απονομή δικαιοσύνης σε όλους τους αγωνιστές της αριστεράς που συκοφαντήθηκαν και εξοντώθηκαν άδικα.
Με τη δημοσίευση του πορίσματος αυτού, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας θεωρεί πως εκπλήρωσε στη φάση αυτή, το καθήκον που η ίδια, αυτοβούλως, είχε αναλάβει. Για το ενδεχόμενο να υπάρχουν περιπτώσεις αγωνιστών που θέλουν να καταθέσουν τη μαρτυρία τους και για οποιοδήποτε λόγο δεν έγινε δυνατό να το κάνουν ως τώρα, είναι πάντοτε στη διάθεσή τους ο ιστορικός Τάσος Βουρνάς, Σόλωνος 71, βιβλιοπωλείο αφων Τολίδη.
Αθήνα, 17/5/88
Τα μελή της επιτροπής:
Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Τ. ΒΟΥΡΝΑΣ
Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ
Μ. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Γ. ΛΑΜΠΑΤΟΣ
Β. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ

Αριστερές πλάκες...

Του Θανάση Καρτερού
Εγώ πάω πάντα στις κηδείες, είπε σκωπτικά ένας παλιός αριστερός, εξηγώντας γιατί ήταν μεταξύ των πολλών που παρακολούθησαν την τελευταία Κεντρική Επιτροπή του Συνασπισμού. Έδωσε έτσι στίγμα: στη σύγχρονη αριστερά, έτσι που ήρθαν τα πράγματα, στραβά κι ανάποδά μας, πολλοί διακρίνονται για το χιούμορ τους, αλλά λίγοι για την αισιοδοξία τους. Η αισιοδοξία δεν είναι της μόδας, πώς να το κάνουμε. Άσε που, αν πιστέψουμε χτεσινό άρθρο στην "Αυγή", είναι «διατεταγμένη»!

Καλώς, ελευθερία έχουμε και το χιούμορ δεν βλάπτει κανέναν, εκτός από τους δυσκοίλιους. Αλλά έλα που τον ρεαλισμό της απαισιοδοξίας, όπως και τη διακωμώδηση της αισιοδοξίας, έρχονται οι δημοσκοπήσεις, η μια μετά την άλλη, να τα κάνουν κομφετί. Αυτό κι αν έχει πλάκα! Μέσα στο μαλλιοτράβηγμα, μέσα στην κλωτσοπατινάδα, εκεί που λες ότι δεν έμεινε τίποτε όρθιο, νά σου πετιούνται κάτι απίστευτοι τύποι που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Βρε δεν πα' να λέει το ΚΚΕ, δεν πα' να λέει το ΠΑΣΟΚ, δεν πα' να λένε τα κανάλια, δεν πα' να λένε οι παραλίες, δεν πα' να τους διώχνουν με τα σκουπόξυλα οι εραστές του αέναου διαλόγου και οι φανατικοί της πολύ ανανεωτικής, πολύ ριζοσπαστικής και πολύ αντισυστημικής αριστεράς. Αυτοί εκεί: αριστερά ρε. Δεν σας το χαρίζουμε το μαγαζί.

Άλλη μεγαλύτερη πλάκα: οι αδιόρθωτοι ξεπερνούν, λέει η αριθμητική των δημοσκοπήσεων, το 3%. Νά και 3,4%, νά και 3,6%, νά και 4%!! Μάλιστα. Και ούτε μια δημοσκόπηση, από όσες έγιναν μάλιστα τη χειρότερη στιγμή, δεν δείχνει την αριστερά να πέφτει στο βάραθρο κάτω από το άγιο τριάρι. Σαν να έχουν απλώσει τα χεράκια τους οι θυμωμένοι και την έχουν πιάσει από το μαλλί. Δεν θα πέσεις, μωρή, όσο αλλοπαρμένη κι αν είσαι. Κι ας φωνάζει το "Έθνος" ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ΣΥΡΙΖΑ στην αυτοδυναμία. Διότι, εκτός από αυτό το πεισματάρικο 3+ που φτάνει και το 4, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν και κάτι άλλο: υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί, που κάθονται με τον σωρό των αδιευκρίνιστων και περιμένουν ένα σήμα για να επανέλθουν. Να τους κάνει add o ΣΥΡΙΖΑ…

Εντάξει, υπάρχουν ακόμα πολλά «αν» και πολύς χρόνος για λάθη, δεν λέμε. Αλλά ας μη βιάζονται οι απαισιόδοξοι, οι δοκησίσοφοι, οι χιουμορίστες και οι νεκροθάφτες…

Ενωμένος ο ΣΥΝ στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ

>
Ζαγάρας Κ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/09/2009


Τη συμμετοχή της στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τη συμμετοχή της στον ΣΥΝ αποφάσισε χθες η Ανανεωτική Πτέρυγα. Στην έκτακτη πανελλαδική συνεδρίασή της, η οποία ήταν κλειστή για τους δημοσιογράφους, η τάση του ΣΥΝ αποφάσισε ότι, με δεδομένες τις κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις και το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την 4η Οκτωβρίου, πρέπει να δώσει συγκροτημένα την εκλογική μάχη ώστε να είναι παρούσα στις μετεκλογικές εξελίξεις.

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Imperial κυριαρχούσε η αγωνία για την πορεία του Συνασπισμού, ενώ φανερή ήταν η αντίθεση των παρευρισκομένων στην επιλογή του ΣΥΝ να κατέβει διά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Στην συνεδρίαση ακούστηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι πρέπει να πράξει τώρα η Ανανεωτική Πτέρυγα, ενώ το φορτισμένο κλίμα ήταν ορατό σε αρκετές ομιλίες. Διάχυτη ήταν επίσης η αγανάκτηση, όπως τόνιζαν στελέχη της Ανανεωτικής Πτέρυγας, για τις επιλογές της πλειοψηφίας του ΣΥΝ στην ΚΠΕ της Κυριακής, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι των ομιλητών ήταν υπέρμαχο της προοπτικής διαμόρφωσης φορέα της ανανεωτικής αριστεράς.

Στην τοποθέτησή του ο Φ. Κουβέλης υπογράμμισε την ανάγκη οι δυνάμεις της Ανανεωτικής Πτέρυγας να είναι παρούσες στις μετεκλογικές εξελίξεις και πρότεινε να συμμετέχουν τα μέλη της στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα πρόσθεσε ότι “τα στελέχη της θα εξακολουθούν να αγωνίζονται για την ανασυγκρότηση της ανανεωτικής αριστεράς”.

Από την πλευρά του ο Μιχ. Σαμπατακάκης κατέθεσε διαφορετική πρόταση από αυτή του Φ. Κουβέλη σημειώνοντας πως πρέπει είτε τώρα είτε στις επόμενες εκλογές -που όπως προέβλεψε θα γίνουν σύντομα- να εκφραστεί η ανανεωτική αριστερά με διαφορετικό φορέα. Πρότεινε μάλιστα να δημιουργηθεί κοινό εκλογικό σχήμα με τους Οικολόγους Πράσινους.

Φ. Κουβέλης: Με δεδομένα τα προβλήματα να συμμετάσχουμε στα ψηφοδέλτια


“Με δεδομένες τις αδυναμίες για μια σαφή πολιτική διέξοδο και την ανυπαρξία πολιτικού χρόνου, πρέπει να αποφασίσουμε τη συμμετοχή μας στο ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την συμμετοχή μας στον ΣΥΝ” τόνισε ο Φ. Κουβέλης, ενώ συμπλήρωσε ότι “η Ανανεωτική Πτέρυγα πρέπει να επιδιώξει με την κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση να είναι παρούσα στις μετεκλογικές εξελίξεις".

Τονίζοντας πως “η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ανέκοψε τον διάλογο για τη σημερινή κατάσταση στον ΣΥΝ, την γενικότερη κρίση του χώρου και τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες”, ο Φ. Κουβέλης υπογράμμισε πως “δεν έχουμε τη δυνατότητα χωριστής καθόδου” και κάλεσε όλους τους παρευρισκομένους “να δώσουν την μάχη, για τη διέξοδο της ανανεωτικής αριστεράς και για τη διέξοδο της χώρας”.

Την ίδια στιγμή άσκησε κριτική στην απόφαση της ΚΠΕ για να κατέλθει ο ΣΥΝ στις εκλογές με το συμμαχικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε ότι με την απόφαση των 11 επικεφαλής δημιουργούνται ζητήματα. Διερωτήθηκε επίσης για το ποιος θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια σειρά κεντρικών εκδηλώσεων και δημοσίων εμφανίσεων, ενώ πρόσθεσε "τι άλλαξε από την ιδρυτική συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο εκάστοτε πρόεδρος του ΣΥΝ είχε αποφασιστεί να είναι και επικεφαλής του εγχειρήματος".

Επίσης τι άλλαξε μετά τις δύο διαδοχικές αποφάσεις της Π.Γ. που επισήμαναν ότι ο Αλ. Τσίπρας πρέπει να είναι ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές”. Ο Φ. Κουβέλης είπε ότι το όλο “ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό”, ενώ συμπλήρωσε πως οι ίδιοι που πρότειναν αυτή τη λύση “γνωρίζουν την αναποτελεσματικότητά της”. Υπογραμμίζοντας πως “η υποβάθμιση του ΣΥΝ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ” αποτελεί “συνειδητή επιλογή” είπε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει την πολιτική υποταγή του ΣΥΝ”.

Μιχ. Σαμπατακάκης: Να συγκροτήσουμε φορέα της ανανεωτικής αριστεράς


Από την πλευρά του ο Μιχ. Σαμπατακάκης επισήμανε ότι “στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ οριακά μπορεί να μπει ή όχι στη Βουλή. Εάν δεν μπει, δεν θα έχει βουλευτές και ως συνέπεια δεν θα έχει βουλευτές και η Ανανεωτική Πτέρυγα. Στην άλλη περίπτωση, αν ο ΣΥΡΙΖΑ οριακά μπει στη Βουλή, τότε δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στην πεντακομματική Βουλή και θα ξαναγίνουν εκλογές” και πρόσθεσε ότι “φυσικά σ' αυτές τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ θα συντριβεί και δεν θα έχει βουλευτές ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Ανανεωτική Πτέρυγα. Έτσι η ιδέα να 'χουμε βουλευτές ως Ανανεωτική Πτέρυγα, έστω και λίγους είναι εκτός τόπου και χρόνου”.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι "απλώς, διά της συμμετοχής στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε γίνει και εμείς μέρος του προβλήματος ενός θνησιγενούς μορφώματος". Διερωτήθηκε "ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας" και πρότεινε την ανασυγκρότηση του χώρου της ανανεωτικής αριστεράς. Αυτή είναι η ευθύνη σήμερα απέναντι στη 40χρονη ιστορία της.

Να συγκροτήσουμε σήμερα φορέα της ανανεωτικής αριστεράς. Να έχουμε στις εκλογές ψηφοδέλτια της ανανεωτικής αριστεράς. Αν όμως κρίνουμε ότι δεν προλαβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές, τότε να μην συμμετέχουμε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, να μην συμμετέχουμε δηλαδή στο βούλευμα.

Στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν ή τώρα άμεσα ή πάντως τον Μάρτιο, να εργαστούμε για κοινή κάθοδο της ανανεωτικής αριστεράς με τους Οικολόγους, δηλαδή σε ένα εκλογικό σχήμα που είναι προφανές ότι θα δημιουργεί πολιτικό ρεύμα από τη γονιμοποίηση των ιδεών της ανανεωτικής αριστεράς και της οικολογίας”.

Τέλος είπε πως “σε κάθε περίπτωση ό,τι και αν επιλέξουμε γι' αυτές τις εκλογές θα πρέπει από τη σημερινή συνάντηση με δημόσιο τρόπο, δηλαδή με ανακοίνωση να μιλήσουμε για την ανάγκη φορέα της ανανεωτικής αριστεράς σήμερα ή αύριο”.

Δημ. Παπαδημούλης: Δεν θα ηττηθεί μόνον η ηγεσία...


“Αν μείνει ο ΣΥΝ εκτός Βουλής, δεν θα είναι ήττα μόνο για την ηγεσία του ΣΥΝ”, τόνισε στην τοποθέτησή του ο Δ. Παπαδημούλης και πρόσθεσε ότι “θα είναι ήττα για όλους μας, καθώς θα μας γυρίσει 20 χρόνια πίσω και μόνοι κερδισμένοι θα είναι το ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ., ο ΛΑΟΣ και το σταλινικό ΚΚΕ”.

Στηρίζοντας την πρόταση Κουβέλη ο πρώην ευρωβουλευτής σημείωσε ότι “στις εκλογές πρέπει να είναι διακριτό το στίγμα της ανανεωτικής αριστεράς και να μην διευκολύνουμε με άστοχες επιλογές τους πολιτικούς μας αντιπάλους, εκτός και εντός του κόμματος”.

Ο Σπ. Λυκούδης είπε ότι “συμμερίζομαι την οργή των συντρόφων για όσα τραγελαφικά συνέβησαν αυτές τις ημέρες στο κόμμα μας και τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμμερίζομαι επίσης την καθολική σχεδόν απαίτηση για την αυτονόμηση της δικής μας ανανεωτικής πορείας” και συμπλήρωσε πως “δυστυχώς ο χρόνος είναι αμείλικτος και δεν μας αφήνει τώρα τέτοια περιθώρια”.

Ο Γ. Μπαλάφας σημείωσε πως “η απόφαση της ΚΠΕ είναι βήμα απαξίωσης και υποβάθμισης του ρόλου του ΣΥΝ. Παρόλα αυτά και συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία συμφωνώ με την πρόταση του Φ. Κουβέλη για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για να προασπίσουμε και να ενισχύσουμε τις απόψεις της ανανεωτικής αριστεράς”.

Ο Δ. Μπίρμπας ανέφερε πως “η Ανανεωτική Πτέρυγα πρέπει να πάει στις εκλογές ενιαία και συγκροτημένα γιατί αλλιώς θα ακυρωθεί ο φορέας της ανανεωτικής αριστεράς” και πρόσθεσε ότι “πρέπει να συμμετάσχουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να δηλώσουμε ότι είμαστε διακριτό ρεύμα”.

Παρουσίες


Στη συνεδρίαση της Ανανεωτικής Πτέρυγας ξεχωρίσαμε μεταξύ άλλων τους Σ. Χρυσοστομίδη, Θ. Λεβέντη, Α. Φιλίνη, Σ. Ανδριοπούλου, Αντ. Χρυσοστομίδη, Χρ. Μαυροκεφαλίδη, Κ. Κάρη, Γ. Νικολάου, Ελ. Παπαδάκη, Γ. Σαββίδη, Γ. Μπράμο, Αρ. Τσουκνίδα και άλλους.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
08/09/2009


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ της ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
Η Αριστερά έχει να προσφέρει σε κάθε περίπτωση στη χώρα. Οφείλει να είναι υπεύθυνη και όχι αδιάφορη για το μέλλον του τόπου
Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ανέκοψαν τον διάλογο για τη σημερινή κατάσταση στον ΣΥΝ, τη γενικότερη κρίση του χώρου και τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες.

Η Ανανεωτική Πτέρυγα διαφώνησε με την απόφαση της ΚΠΕ, την υποβάθμιση και τη διάχυση του ΣΥΝ στη συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ.

Βρισκόμαστε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες από τη δραματική τροπή των καταστάσεων στο κόμμα μας και την αδυναμία της πλειοψηφίας να υπερασπιστεί την υπόσταση του ΣΥΝ.

Σήμερα, με δεδομένες όλες τις αδυναμίες για μια σαφή πολιτική διέξοδο και την ανυπαρξία πολιτικού χρόνου, ως Ανανεωτική Πτέρυγα αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας στα ψηφοδέλτια μέσα από τη θεσμική παρουσία μας στον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.

Η Ανανεωτική Πτέρυγα θα εξακολουθήσει να αγωνίζεται για την ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής Αριστεράς, διατυπώνοντας και μέσα από τα ψηφοδέλτια ανοιχτά, μαχητικά και διακριτά τις απόψεις της. Θα επιδιώξει με την κοινοβουλευτική της εκπροσώπηση να είναι παρούσα στις μετεκλογικές εξελίξεις.

Σήμερα, η παρουσία του δημόσιου χώρου της Αριστεράς στο εθνικό κοινοβούλιο και η σταθερή επιδίωξη για ένα νέο ρόλο της Ανανεωτικής Αριστεράς είναι αναγκαία για να μη συνεχιστεί η ιδιαίτερα αρνητική πορεία του τελευταίου διαστήματος.

Καλούμε τα μέλη και τους φίλους της Ανανεωτικής Πτέρυγας να δώσουν με όλες τις δυνάμεις τους,στην κοινωνία αυτή τη μάχη με την ελπίδα ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια νέα πορεία και διέξοδο της Ανανεωτικής Αριστεράς στη χώρα μας.