Αναγνώστες

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ "ΣΥΡΙΖΑ" ΚΑΒΑΛΑΣ-ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Ιδρύθηκε “ΣΥΡΙΖΑ” στη Kαβάλα και στη Νέας Ερυθραία
14 άτομα εκπροσωπούν το “ΣΥΡΙΖΑ” στη Καβάλα (σε νομό 70.000 κατοίκων.) και άλλοι 14 στη Νέα ερυθραία.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 14.1.2010 και ώρα 19.30, στο Στέκι της Νέας Πόλης, η Γενική Συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας με θέμα την υλοποίηση των αποφάσεων της 3ης Π.Σ. για το Σύριζα των Μελών και το ενιαίο Μητρώο.Παρα-βρέθηκαν περίπου 45 άτομα.

Η συνέλευση είχε μεγάλη διάρκεια και το πνεύμα που επικράτησε ήταν συντροφικό. Το κλίμα χαρακτηρίστηκε από το δυναμικό περιεχόμενο των εισηγήσεων και των τοποθετήσεων που έγιναν σχεδόν από όλους τους παρόντες συντρόφους. Είχε στιγμές σχετικών εντάσεων, αλλά ακόμα και αυτές είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο θεμιτής αντιπαράθεσης αναφορικά με τις οργανωτικές εξελίξεις που αφορούν στην αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης ιδιότητας μελών, κάρτας και τρόπου εγγραφής μελών. Η μεγάλη, όμως, διάρκεια της συνεδρίασης υποχρέωσε κάποιους συντρόφους να αποχωρήσουν διακριτικά πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Γράφτηκαν 14 μέλη από τους συντρόφους που παρέμειναν (ανέντακτοι και ΚΟΕ). Τα μέλη του ΣΥΝ που είχαν παραμείνει ως το τέλος της διαδικασίας δεν γράφτηκαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
"Διαβάστε περισσότερα".
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 14.1.2010 και ώρα 19.30, στο Στέκι της Νέας Πόλης, η Γενική Συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας με θέμα την υλοποίηση των αποφάσεων της 3ης Π.Σ. για το Σύριζα των Μελών και το ενιαίο Μητρώο.Παρα-βρέθηκαν περίπου 45 άτομα.Η συνεδρίαση ξεκίνησε ουσιαστικότατα με την επίσκεψη - παρουσία αγρότη που ενημέρωσε τη συνέλευση για τις άθλιες συνθήκες της κατάστασης που αντιμετωπίζουν σε μόνιμη πλέον - και δύσκολα ανατρεπόμενη – βάση, και για τη συστηματική και μεθοδευμένη συρρίκνωση της αγροτικής απασχόλησης και οικονομικής της δράσης. Προσδιόρισε τα αμετάθετα αιτήματα και τις σταθερές διεκδικήσεις του Πανελλήνιου Συντονιστικού του αγροτικού κινήματος και μίλησε για τις άμεσες κινητοποιήσεις που ήδη λειτουργούν.Χαρακτηριστική - και προπάντων αισθητής αξιοπρέπειας - ήταν η ξεκάθαρη δήλωσή του ότι δεν ήρθε να ζητήσει απολύτως τίποτα από τον πολιτικό φορέα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εξάλλου και από κανέναν άλλο πολιτικό ή κομματικό οργανισμό! Ήρθε να αναδείξει την κρισιμότητα της κατάστασης που ζουν οι Έλληνες αγρότες, και να προβληματίσει τονίζοντας πόσο κοινά συνυφασμένη είναι η θετική έκβαση και των αγροτικών αγώνων για την ευημερία της κοινωνικής αλυσίδας των ανθρώπων της υπαίθρου και της πόλης. Μας αυτοδέσμευσε η σοβαρότητα της κατάστασης που περιέγραψε, αλλά και η αξιοπρεπής αγροτική περηφάνια του!Η συνέλευση είχε μεγάλη διάρκεια και το πνεύμα που επικράτησε ήταν συντροφικό. Το κλίμα χαρακτηρίστηκε από το δυναμικό περιεχόμενο των εισηγήσεων και των τοποθετήσεων που έγιναν σχεδόν από όλους τους παρόντες συντρόφους. Είχε στιγμές σχετικών εντάσεων, αλλά ακόμα και αυτές είχαν ουσιαστικό περιεχόμενο θεμιτής αντιπαράθεσης αναφορικά με τις οργανωτικές εξελίξεις που αφορούν στην αναγκαιότητα της θεσμοθέτησης ιδιότητας μελών, κάρτας και τρόπου εγγραφής μελών. Η μεγάλη, όμως, διάρκεια της συνεδρίασης υποχρέωσε κάποιους συντρόφους να αποχωρήσουν διακριτικά πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Γράφτηκαν 14 μέλη από τους συντρόφους που παρέμειναν (ανέντακτοι και ΚΟΕ). Τα μέλη του ΣΥΝ που είχαν παραμείνει ως το τέλος της διαδικασίας δεν γράφτηκαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.Η δυνατότητα ανάδειξης νέας γραμματείας μετατέθηκε σε αμέσως επόμενη έκτακτη συνέλευση στις 25. 1. 2010, λόγω ανεπάρκειας χρόνου για τόσο σημαντική διαδικασία.Οι αποφάσεις της συνέλευσης επικύρωσαν αυτά που εισηγήθηκε και πρότεινε ομάδα μη ενταγμένων σε συνιστώσες συντρόφων, διότι εκτιμήθηκε ότι αυτές εξέφραζαν ζητούμενα κοινά με την πλειονότητα των παραβρισκόμενων στη συνέλευση συντρόφων, ενταγμένων και μη σε συνιστώσες.Αποφασίσαμε και αμετάθετα διεκδικούμε τα παρακάτω:Την άμεση συστηματοποίηση των αποφάσεων της 3ης Π.Σ σε θέματα επεξεργασίας των προσδιορισμών που αφορούν στη δημοκρατική πολιτική και οργανωτική διαμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ και σε τοπικό επίπεδο.Τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Μελών και τον εφοδιασμό Κάρτας Μέλους με ευθύνη της τοπικής επιτροπής.Την αξίωση για ενεργή επιτέλους λειτουργία του Γραφείου Τύπου και του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την έκδοση περιοδικού και τη λειτουργία του site με επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς άλλες αναβολές ή παρακωλύσεις. Επίσης, τη μέγιστη δυνατή επίσπευση συγκρότησης της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.Τη θεσμική και διαφανή οικονομική ανεξαρτησία του Κεντρικού Ταμείου του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να διασφαλίζεται η κεντρική και τοπική λειτουργία του.Την άμεση εκλογή, την ανακλητότητα και την εναλλασσόμενη θητεία όλων των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.Τη δημοκρατική και εναλλασσόμενη εκπροσώπηση στα ΜΜΕ από θεσμικά πρόσωπα όλου του φάσματος του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω σε όσα έχει αποφασίσει το Γραφείο Τύπου - με ουσιαστικές αρμοδιότητες και πολιτική ισχύ - για όσους εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ, διότι μόνο το Γραφείο Τύπου θεσμικά καθορίζει και ελέγχει τους κανόνες εκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω από εκπροσώπους του.Τη χωρίς αναβολές συστηματοποίηση των οργανωτικών επεξεργασιών και σε τοπικό οπωσδήποτε επίπεδο, σύμφωνα με το πνεύμα της ευρύτερα δημοκρατικής οργανωτικής και πολιτικής δομής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτό εκφράστηκε δυναμικά από ομάδες ή πρόσωπα συντρόφων και συντροφισσών στη διάρκεια της 3ης Π.Σ, καθώς και στο πνεύμα της Γ.Γ περί δημιουργίας ανοιχτής επιτροπής που θα επεξεργαστεί τα ανάλογα θέματα: «…αλλά και όποια (άλλα) μπορεί να προκύψουν κατά την εμβάθυνση των ζητημάτων» μέχρι να φτάσουμε στην 4η Π.Σ.Τον προσδιορισμό διαφανών οικονομικών πόρων της ΤΕ ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας σε εύθετο χρόνο και το συντομότερο δυνατό.Την άμεση δημιουργία τοπικού γραφείου τύπου ΣΥΡΙΖΑ και τον ορισμό προϋποθέσεων λειτουργίας και δημόσιας εκπροσώπησης δια αυτού.Την επίσημη και υπεύθυνη τήρηση πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και των τακτών συναντήσεων και αποφάσεων της τοπικής γραμματείας.

Προτάσεις που επικυρώθηκαν:1. Ως Μέλη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α αναγνωρίζονται και εγγράφονται όσοι ζητούν προσωπικά να ενταχθούν και να εγγραφούν στις οργανώσεις του. Τα μέλη αυτά, και μόνον αυτά, έχουν δικαίωμα αυτοπρόσωπης συμμετοχής σε ψηφοφορίες πάσης φύσης, όταν αυτές αποφασίζονται στις τοπικές γενικές συνελεύσεις. Όσοι και όσες συμμετέχουν σε συνελεύσεις, συνδιαμορφώνουν γνώμη και καταθέτουν προτάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ψηφοφορίες αν δεν έχουν επιλέξει να γίνουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ με τα παραπάνω κριτήρια.


2. Σύνταξη ψηφίσματος που να ασκεί αυστηρή κριτική στη συμπεριφορά και δράση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, και ειδικότερα του σ. βουλευτή Φ. Κουβέλη, ο οποίος παρότι είναι θεσμικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ με διακριτούς ρόλους, ασκεί πολιτικές και τακτικές προσωπικών επιλογών που συνιστούν ακραία αντιδημοκρατική συμπεριφορά εκτός των ορίων του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητούμε την παραίτησή του από τη θεσμική ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου που του εμπιστεύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ.3. Σύνταξη ψηφίσματος που να ασκεί αυστηρή κριτική στη Γενική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για τη μέχρι τώρα απραξία, αδράνεια και παρασιώπηση ανάλογων συμπεριφορών, από όπου και όποιους προέρχονται, είτε αφορούν σε πρόσωπα θεσμικά, είτε σε πρόσωπα με διακριτές συριζικές ιδιότητες μέσω των δεσμεύσεων των συνιστωσών στις οποίες ανήκουν.

Επίσης, αποφασίστηκε στήριξη των αιτημάτων του αγροτικού κινήματος και οργάνωση κλιμακίου για συμπαράσταση και με φυσική παρουσία στους κόμβους αγώνων των αγροτών της περιφέρειας Καβάλας.
Από τη Γραμματεία ΤΕ ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας Συνέλευση Τοπικής Επιτροπής Νέας Ερυθραίας 14/1/09Έγινε Συνέλευση Τοπικής Επιτροπής Νέας Ερυθραίας στις 14/1/09.

Παρευρέθηκαν 14 άτομα (13 μέλη ΣΥΝ και 1 ανένταχτη).
Στην ιδρυτική της ΤΕ πριν την 1η Πανελλαδική Σύσκεψη ήταν περίπου 30 άτομα, αρκετοί από τους οποίους ανένταχτοι-ες. .

Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας Μητρώου Μελών. Ο γραμματέας της τοπικής κίνησης του ΣΥΝ είπε ότι στο Μητρώο γράφονται μέλη των συνιστωσών και όσοι ανένταχτοι το επιθυμούν.

Στις διαμαρτυρίες ότι πουθενά στον κόσμο δεν εγγράφονται μέλη σε κάποια συλλογικότητα ομαδικά χωρίς να ερωτηθούν, απάντησε ότι αυτή είναι η απόφαση του κόμματός του και της Πανελλαδικής Σύσκεψης.

Στις ενστάσεις ότι η απόφαση της Πανελλαδικής μπορεί να διαβαστεί αλλιώς απάντησε ότι εφόσον το κόμμα του την διαβάζει έτσι, ισχύει αυτό που λέει το κόμμα.

Στα ερωτήματα τι θα γίνει με τα μέλη του ΣΥΝ που δεν θέλουν να είναι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι θα γραφτούν πρώτα όλοι στο Μητρώο και μετά όταν έρθουν οι κάρτες, θα τους ρωτάνε εάν θέλουν ή όχι κάρτα. Κάρτα θα πάρουν όσοι θέλουν. Αν επιμένει κανείς να διαγραφτεί από το μητρώο, θα διαγράφεται.

Στο ερώτημα που θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις, παίρνεις – δεν παίρνεις κάρτα, μένεις γραμμένος η διαγράφεσαι, απάντησε : φυσικά εντός του ΣΥΝ. Τα μέλη του ΣΥΝ, είναι υπόθεση του ΣΥΝ και δεν αφορούν κανέναν άλλον. Κάθε αντίθετη άποψη προέρχεται από αυτούς που «ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ για να διαλύσουν το κόμμα του» !. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει συμμαχία όσο καιρό θέλει ο ΣΥΝ».!

Κάποια μέλη ΣΥΝ είπαν ότι δεν πολυσυμφωνούσαν, θα ‘θελαν ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κόμμα. Έλα όμως που είχε συνεδριάσει η Τοπική Πολιτική Κίνηση του ΣΥΝ και είχε αποφασίσει πως «έτσι προχωράμε». «Τι να κάνουμε λοιπόν, είπαν, μπορούμε να μην ακολουθήσουμε την απόφαση του κόμματος μας ;».

Στη συνέχεια ορίστηκε ένα 5μελές συντονιστικό για να προετοιμάσει μετά από καμπάνια συνέλευση επανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, αρχές Φλεβάρη.

Αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με το θέμα της επισφάλειας με μοίρασμα υλικού και πιθανόν εκδήλωση και να γίνει σε συνεργασία με ΤΕ γειτονικών δήμων εκδήλωση για τα θέματα της οικονομικής κρίσης.

Στο τέλος της συνεδρίασης καταγράφηκαν οι παρευρισκόμενοι/ ες στο μητρώο καταθέτοντας 10 € για εγγραφή. Ο γραμματέας του ΣΥΝ κραδαίνοντας την λίστα μελών ΣΥΝ απαίτησε από το μέλος του συντονιστικού που έγραφε τα ονόματα να περιλάβει τη λίστα των μελών του ΣΥΝ.

ΥΓ Αναρωτιέται μήπως κανείς γιατί οι 30 έγιναν 14 και γιατί δεν συμμετέχουν πια ανένταχτοι στην εν λόγω ΤΕ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τι θέλει λοιπόν να μας πεί ο ποιητής; 14 στους 70.000!
Φρίκη!!!